Beste vrienden en belangstellenden van de Friezenkerk

Afgelopen donderdag heeft de Friezenkerk haar eerste (ook Eucumenische) viering sinds 8 maart gehad, nl. de Vespers t.g.v. Hemelvaart. Gisteren zondag, de eerste Eucharistie viering sinds de versoepeling v d lockdown. Let op! A.s. zondag, 31 mei Eerste Pinksterdag...

Kom Schepper Geest

Nu zijn we in de noveen, negen dagen, voor Pinksteren. Heel de Kerk bidt in afwachting op de komst van de heilige Geest. Hij is degene die alles nieuw maakt. Hij herschept. Alles krijgt zijn oorspronkelijke schoonheid. Alles hervindt zijn innerlijke kracht. Hij...

Viering 24 mei 2015

Liturgie Celebranten en vrijwilligers. Lezingen en Evangelie Voorbeden Inleidend woord door E.P. Tiemen Brouwer O.P. Preek door E.P. Tiemen Brouwer O.P. Slotwoord E.P. Tiemen Brouwer O.P. E.P. Pierre-Paul Walraet Kirsten Kristiansen E.P. Guido Gockel M.H.M. E.H.Kees...

Zondag 24 mei a.s gaat de Friezenkerk weer open.

Beste vrienden en belangstellenden van de Friezenkerk Morgen in de Friezenkerk opent de Friezenkerk weer zijn deuren voor een Eucharistieviering. Naar Italiaans gebruik vieren we Hemelvaart.De H.Mis begint om 10.30 en wordt om 10 uur voorafgegaan door een uitleg over...

21 mei 2020 Hemelvaart

Liturgieboekje Hemelvaart 2020 Preek Hemelvaart door diaken Kees van Duin Voorbeden Hemelvaart Verslag en foto’s van Oecumenische Vesperdienst Hemelvaart...

Protocol in de Friezenkerk om nu erediensten te mogen vieren

In deze periode zal het aantal beschikbare plaatsen in deze kerk 46 zijn. Wilt u alleen gaan zitten op de aangewezen plaatsen, die met witte tape gemarkeerd zijn. De veilige afstand die gerespecteerd moet worden is 1.5 m. Er wordt verwacht dat u een mondkapje draagt....

Een lang weekend

Dat is Nederlands. Met Hemelvaart een lang weekend. In Italië viert men Hemelvaart op zondag. Dus geen extra vrij. Hier zullen we het meemaken dat het drukker wordt op straten en pleinen, in steden en parken. Men is het thuis blijven moe. Velen willen naar buiten. Men...

De coronacrisis

Wat maken wij een bijzondere tijd mee. Veel is onzeker door de Coronacrisis. Veel mag niet. Veel kan niet. Wel komt er beweging. Maar alles met veel mitsen en maren. Belangrijk is dat alles goed past. Dat de maatregelen en de oplossingen een leefbaar geheel vormen....

Een noodkreet

Vrienden De Friezenkerk in Rome moet het van zijn vrienden hebben. Die vrienden laten ons ook nooit in de steek. Uit ervaring weten we dat we op hen kunnen rekenen. Daar zijn we dankbaar voor en die dankbaarheid drukken we uit in ons dagelijks gebed voor hen. Nu in...

Maria

De meimaand is Mariamaand. Velen van ons hebben bij de meimaand herinneringen aan gewoontes tijdens hun jeugd. Een processie met een beeld van Maria door de straten. Op bedevaart gaan, lopend of op de fiets. Thuis in de meimaand samen de Rozenkrans bidden. Extra...