Nu zijn we in de noveen, negen dagen, voor Pinksteren. Heel de Kerk bidt in afwachting op de komst van de heilige Geest. Hij is degene die alles nieuw maakt. Hij herschept. Alles krijgt zijn oorspronkelijke schoonheid. Alles hervindt zijn innerlijke kracht. Hij vernieuwt de mens. Hij maakt het samenleven weer nieuw. Hij geeft inzicht. In de taak die je hebt. Hij geeft de kracht te doen wat gedaan moet worden. Hij bewerkt mensen die tegenover elkaar staan en doet ze weer samen optrekken. Niet van buitenaf, maar met vernieuwde harten die branden van liefde. De Vader heeft zijn Zoon aan de wereld gegeven om het kwaad en de dood te overwinnen. De Vader en de Zoon geven de heilige Geest opdat de mens blijvend toegang heeft tot de Vader en de Zoon. God is bereikbaar voor ieder van ons. Het verlossingswerk van Jezus, het breken van de macht van het kwaad, van de macht van de dood, blijft voortduren in de tijd. In het gebed, in de sacramenten en in het diaconaal dienstwerk blijft Christus bevrijden, nieuw leven geven. Door de heilige Geest blijft de stroom van de genade van God zijn heilzaam werk uitoefenen in de wereld. Door de heilige Geest staan wij gericht naar God, door Hem kunnen we het nieuwe leven opnemen en blijvend vormgeven in de wereld. In de Kerk werken wij door de kracht van de Heilige Geest aan de nieuwe aarde en aan de nieuwe hemel. Kijk naar de heiligen. Zij brachten ondenkbaar veel goeds tot stand en hun levens blijven vitale bronnen waaruit wij nieuwe kracht kunnen putten. Zij hebben geleefd op de adem van de heilige Geest.

Laten wij in gebed Pinksteren vieren, het gaat niet over de menswording van Christus, Kerstmis, het gaat niet over het doorbreken van de macht van het kwaad en van de dood, het in bereik brengen van de onsterfelijkheid, Pasen, het gaat om de Kerk die de geheimen van Kerstmis en Pasen bewaart en ze toegankelijk maakt voor de gelovigen die daaruit door de Heilige Geest leven in de wereld en daar hun missie vervullen. Zij laten zien dat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde mogelijk is. Een leven in liefde. Een leven met God en met elkaar. Een leven van voortdurende herschepping. Altijd vernieuwen. Altijd werkend aan echte vrede. Steeds gericht op een omvattende gemeenschap. God wil in het uitverkoren volk, in de Kerk, alle volkeren zegenen en een maken. Die droom, die door de Heilige Geest nooit ophoudt, nooit zijn kracht verliest is de droom die wij aan de wereld mogen geven. Ieder door zijn of haar roeping op zich te nemen. God is met iets groots bezig. In de Kerk. Zij is een teken en een instrument van eenheid. Ja u en ik wij mogen meewerken in het grootse plan van God. Daarom bidden wij: kom Schepper Geest, kom. Met Hem kan het.

Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk in Rome
ahurkmans@bisdomdenbosch.nl