Liturgie
Celebranten en vrijwilligers.
Lezingen en Evangelie
Voorbeden

Inleidend woord door E.P. Tiemen Brouwer O.P.

Preek door E.P. Tiemen Brouwer O.P.

Slotwoord E.P. Tiemen Brouwer O.P.