De meimaand is Mariamaand. Velen van ons hebben bij de meimaand herinneringen aan gewoontes tijdens hun jeugd. Een processie met een beeld van Maria door de straten. Op bedevaart gaan, lopend of op de fiets. Thuis in de meimaand samen de Rozenkrans bidden. Extra kaarsen opsteken. Hieruit blijkt dat in parochies en gezinnen er veel moeite is gedaan om Maria een eigen plaats te geven aan de kinderen, aan de gelovigen. Dit probeerde men te bereiken door er over te spreken, maar toch ook door op allerlei manieren uitdrukking te geven aan aanhankelijkheid aan Maria. Uitdrukkingen van dankbaarheid en van vertrouwen in bescherming. Maria is onze Moeder.

Paus Franciscus sluit aan bij een breed verspreid Mariagevoel bij de gelovigen en nodigt hen uit in de meimaand thuis de rozenkrans te bidden. Graag breng ik die uitnodiging opnieuw onder uw aandacht. Het is zo waardevol samen als gezin te bidden. Dat versterkt de wil om samen vertrouwensvol de beste weg door het leven te willen gaan. We zoeken daarvoor steun. Tegelijk danken we God ervoor dat we onze weg niet alleen hoeven te gaan. We drukken uit dat we elkaar willen helpen. Dit kan in moeilijke tijden een grote troost zijn. Hierdoor zijn we op een mooie manier intiem met elkaar verbonden. Bidden raakt onze ziel, ons hart. Samen bidden smeedt eenheid. Door in het gezin de gewoonte te vormen van samen te bidden maak je het gezin op zich en de afzonderlijke gezinsleden sterker. Je komt met vertrouwen in het leven te staan. Als iemand een moeilijke tijd heeft en niet kan bidden dan dragen de anderen die persoon in het samen bidden naar een betere tijd. Door samen te bidden draag je elkaar.

De Rozenkrans bidden heeft als vrucht dat het je geloof versterkt. Dit omdat de inhoud van het geloof in het rozenkransgebed uitgesproken wordt. We bidden de geloofsbelijdenis. We gaan in op de rijke geheimen die het leven van Jezus uitmaken. We gedenken de blijde, de droeve, de glorierijke geheimen van Jezus. Zij wijzen naar de menswording van Jezus, naar het lijden van Jezus en naar de verrijzenis van Jezus en hoe Hij, in zijn opstaan uit de dood, Maria en alle mensen meetrekt naar het nieuwe leven. Dat nieuwe leven vieren we in de Kerk, we nemen het op in het gebed. Dit nieuwe leven vinden we terug in de geheimen van het Licht.

Het kan lijken dat het moeilijk is de rozenkrans te bidden. Iets moet je weten. Hoe je het doet, moet je weten. Meer is niet nodig. Dat komt in het bidden van de rozenkrans wel tot je. Neem het gebedssnoer in de hand en volg de methode, die je op internet uitgelegd krijgt, en begin te bidden. Het is een ideale vorm van bidden. Al eeuwen bewijst dit gebed zijn kracht. Het is niet te veel en niet te weinig. Het is niet te moeilijk, maar het kan heel sterk en authentiek zijn en het bevat de kern van ons geloof. Het is niet tegen het verstandelijk omgaan met het geloof, maar het doet je eveneens het geloof opnemen in je binnenste. Het is een gebed dat je kunt bidden je leven lang.

Zelf ben ik een ‘Mariakind’ geworden door mijn opvoeding en door bisschop te worden in een bisdom waar Maria een grote plaats heeft. Het rozenkransgebed is me dierbaar. Iedere dag bid ik voor heel wat intenties. Er is veel om voor te bidden. Paus Franciscus vraagt bij iedere ontmoeting om gebed. Als ik bid voor mijn intenties geeft de rozenkrans me de tijd om bij de personen en bij de intenties en door Maria verbonden met Christus ze aan te bevelen aan God. Het bidden van de weesgegroetjes, terwijl je de kralen door je hand laat gaan, geeft een unieke ruimte van biddend te zijn bij God en bij de mensen. Het zijn de mooiste momenten in mijn dag.

Graag gun ik ieder van u een unieke tijd van bidden. De Rozenkrans kan u die geven.

Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk in Rome
ahurkmans@bisdomdenbosch.nl