Dat is Nederlands. Met Hemelvaart een lang weekend. In Italië viert men Hemelvaart op zondag. Dus geen extra vrij. Hier zullen we het meemaken dat het drukker wordt op straten en pleinen, in steden en parken. Men is het thuis blijven moe. Velen willen naar buiten. Men wil mensen zien. Het zal niet meevallen zich te houden aan het nieuwe normaal. Het oude ‘normaal’ zit ons in de genen. Deze spanning geeft ons in dat we in gekke tijden leven.

Dit zal ook zo zijn in de vieringen die vanaf donderdag weer op gang gaan komen in de Friezenkerk. Donderdag vieren we de oecumenische vespers. De zondag daarop vieren we het Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer. Dit alles in het kader van het nieuwe normaal. U zult gevraagd worden of u uw handen wilt ontsmetten, of u uw mondkapje voor wilt doen en of u plaats wilt nemen op de plaatsen die aangegeven zijn als te gebruiken (witte streep). Er is afstand nodig, namelijk 1,5 meter. Verder zult u niet gebruik kunnen maken van de toilet en na de viering mag er geen koffie zijn. Helaas zal er ok geen koffie zijn. We doen dit alles om de kans op overdracht van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We komen samen om te bidden, om Eucharistie te vieren en daarbij houden we afstand en beschermen we elkaar met maatregelen als we bij het ontvangen van de H. Communie elkaar toch nabij moeten komen. Volg de richtlijnen die nog helder en puntsgewijs gepubliceerd worden secuur op. We willen elkaar toch beschermen?

Het feest van Hemelvaart heeft ons veel te bieden. Christus onze broeder gaat naar het huis van de Vader. Hij ontvangt daarmee het volle leven. Hem ontbreekt niets meer. De apostelen zijn vol vreugde. Geestelijk delen zij al in de volheid die Christus heeft. Jezus heeft gezegd: ‘Ik ga voor jullie een plaats bereiden.’ Eens zullen we met Jezus in het huis van de Vader zijn. Jezus is van de Kerk het hoofd. Wij zijn door de doop ledematen van het Lichaam dat de Kerk is en waarvan Christus het hoofd is. Omdat ons hoofd al in de hemel is zijn wij er in een zekere zin ook al. Nu nog op het niveau van het geloof, van de hoop en van de liefde, maar eens met een verheerlijkt lichaam. We nemen nu vol vreugde het nieuwe leven al in ons op. Dat vernieuwt onze ziel, ons hart en ons samenzijn. In Christus zijn wij nieuwe mensen.

Dus die kleine ongemakken kunnen we er best bij nemen. We krijgen immers zoveel kostbare gaven. Het geeft ons weer ‘zin’ in het leven.

Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk in Rome
ahurkmans@bisdomdenbosch.nl