Wat maken wij een bijzondere tijd mee. Veel is onzeker door de Coronacrisis. Veel mag niet. Veel kan niet. Wel komt er beweging. Maar alles met veel mitsen en maren. Belangrijk is dat alles goed past. Dat de maatregelen en de oplossingen een leefbaar geheel vormen. Dat wij als personen ad rem kunnen reageren. Daarbij is het goed alles te overzien. Die bijzondere tijd liep parallel aan een bijzondere kerkelijke tijd. Veertig dagen hebben we toegeleefd naar Pasen. De Vastentijd. Stil staan bij hoe te leven. Nu zijn we midden in de Paastijd. Vijftigdagen zingen we onze vreugde uit om de verrijzenis van de Heer. Nieuw leven. Totaal nieuw. De Dood is niet meer. Veertig dagen na Pasen vieren we de Hemelvaart van de Heer. Hij neemt plaats aan de rechterhand van de Vader. Tegelijk blijft Hij bij ons. Op de vijftigste dag na Pasen vieren we Pinksteren.

Dan vieren we de komst van de Heilige Geest. Naar zijn komst mogen we, juist in deze tijd, uitzien. De Heilige Geest geeft ons de wijsheid die we nodig hebben om in deze Coronatijd staande te blijven. De Heilige Geest geeft ons de alertheid om de juiste beslissingen te nemen op het juiste moment. De heilige Geest houdt ons bij elkaar. Wij mogen elkaar niet loslaten, niet uit het oog verliezen, God geeft ons aan elkaar. Ik zou zeggen, begin toe te leven naar Pinksteren. Leef toe naar de uitweg uit het Coronatijdperk. In de kracht van de Heilige Geest. Die zorgt dat je met Jezus en met elkaar de weg gaat.

Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk in Romea
hurkmans@bisdomdenbosch.nl