Bericht van de rector 8

BEDELEN IN ROME Niet alleen in de buitenwijken, ook in het centrum  van Rome wordt de armoede meer zichtbaar. Steeds meer winkels en eethuizen zijn leeg en verlaten. Het aantal zwervers neemt toe. Zij verblijven in zelf gemaakte hutjes of tentjes. Een aantal...

Viering 21 februari 2021

Celebrant: Antoine Bodar Orgel: pater Pierre-Paul Walraet Zang: Zr. Elly van Dijk, pater Johan Verschueren, Jacob Winter   Liturgie Lezingen, Evangelie Voorbeden Acoliet Antonio Schras Eerste lezing Hans Hoogeveen Tweede lezing Gerhard Tebbenhof Voorbeden en...

Bericht van de rector 7

ASWOENSDAG Memento, homo, quia pulvis es, (Bedenk, mens, dat ge stof zijt,) et in pulverem reverteris (en tot stof wederkeert.) Met deze vermaning stuurde God eertijds Adam en Eva na de zondeval weg uit het paradijs (Gn 3,19): ‘In het zweet zult gij werken voor...

Viering 14 februari 2021

Celebrant: Antoine Bodar Orgel: paterPierre-Paul Walraet Zang: Jacob Winter, Zr. Elly van Dijk   Liturgie Zesde zondag door het jaar; Lezingen, evangelie; Voorbeden VI B.   Zang: Jacob Winter, Zr. Elly van Dijk Orgel: pater Pierre-Paul Walraet 2e lezing:...

Viering 7 februari V B

Celebrant: Antoine Bodar; Diaken: Kees van Duin; Orgel: pater Pierre-Paul Walraet; Zang: pater Tiemen Brouwer, Jacob Winter.   Liturgie; Lezingen, Evangelie; Voorbeden VB; Preek Zang pater Tiemen Brouwer, Jacob Winter Eerste lezing Hans Hoogeveen Orgel pater...

Viering 31 januari 2021 IVB

Celebrant: Antoine Bodar; Orgel: pater Pierre-Paul Walraet; Zang: Jacob Winter, pater Johan Verschueren S.J.   Liturgie; Lezingen, Evangelie; Voorbeden.   1e lezing Gerhard Tebbenhof Orgel: pater Pierre-Paul Walraet, zang: pater Johan Verschueren S.J., Jacob...

Bericht van de rector 6

JOSEPH-JAAR Op 8 december 1870 verklaarde paus Pius IX  Sint Joseph, volgens de wet de vader van Jezus, tot schutspatroon van de gehele Kerk — 150 jaar geleden. Ter herdenking daarvan heeft paus Franciscus op 8 december 2020 een Joseph-jaar afgekondigd dat...

Verslag gespreksavond Oecumenisch weekend | 22 januari 2021

Gespreksthema: Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen Namens de oecumenische werkgroep heette  Albert Kappers de Nederlandse en Italiaanse deelnemers welkom. Hij illustreerde de geschiedenis van de Friezenkerk en haar oecumenische roeping als kerk voor...

Viering 24 januari 2021

Celebrant: Pater Tiemen Brouwer Diaken: Kees van Duin Orgel: Pater Pierre-Paul Walraet Zang: Jacob Winter   Liturgie; Lezingen, Evangelie; Voorbeden; Preek. Zang Jacob Winter, Orgel Pater Pierre-Paul Walraet 1e lezing Gerhard Tebbenhof Acoliet Antonio Schras en...

Viering 17 januari 2021

Celebrant: Johan G.S. Verschueren S.J.; Orgel: Pierre-Paul Walraet; Zang: Tiemen Brouwer O.P., Jacob Winter.   Liturgie; Lezingen, evangelie; Voorbeden;...

Oecumenisch weekend

In het kader van de bidsweek voor de eenheid van de christenen organiseert de oecumenische steungroep zoals elk jaar het Oecumenisch weekend, dit jaar van 22 – 24 januari 2021, zie affiche. Iedereen van harte welkom! –              Vrijdag 22 januari 19.00...

Bericht van de rector 5

TERUG IN GROEN Na een tamelijk haastige Advent en een nog kortere Kersttijd zijn we weer terug in groen — het liturgische groen van de paramenten, de kleur van de hoop, tevens de kleur van de gewoonheid met de daarmee verbonden saaiheid die grenst aan...