Bericht van de rector 62 | Drievoudige komst

Hij is al gekomen en Hij zal opnieuw komen en Hij komt telkens weer. Wij vieren de Advent, de vreugdevolle verwachting van het hoogfeest van Zijn geboorte, het blijde wederzien met Hem op het einde van het bestaan van de tijd, de indringende uitnodiging Hem in ons...

Viering 12 november 2023

Celebrant: Mgr Dirk Smet, rector Belgisch College Concelebranten: Jef van der Gucht, Mathias Dick, Eric van Teijlingen uit Amsterdam, Jos Daems uit Herselt, België Diaken: Kees van Duin Orgel: Sander Evers Zang: pater Tiemen Brouwer O.P., pater Johan Verschueren S.J.,...

Bericht van de rector 61 | Leeft wat u leert

I ‘Doet en onderhoudt alles wat zij u zeggen, maar handelt niet naar hun werken; want zelf handelen ze niet naar hun woorden.’ (Mt 23,3) Jesus spreekt hier over de Schriftgeleerden en de Farizeeërs, maar zouden Zijn woorden niet evenzeer onze leiders in...

Viering 5 november 2023, uitgezonden door KRO-NCRV

Celebrant: Antoine Bodar Concelebranten: pater Guido Gockel M.H.M., Mathias Dick, Jeroen de Wit uit Heilo, Moises Antonio de Almeida Porcino  Bahia Brasile Diaken: Kees van Duin Orgel: Sander Evers Zang: Ensemble ‘Voices’ o.l.v. Fons Ziekman...

Bericht van de rector 60 | Liefde haat vergeving

Te midden van oorlogen tussen de broedervolkeren van Rusland en Oekraïne en die tussen twee semitische volkeren, de Israëli en de Palestijnen beluisteren we vandaag (29 X) het liefdesgebod van het christendom, waarin geen plaats is voor de haat en de wraak maar alleen...

Bericht van de rector 59 | Dank en organisatie Friezenkerk

Dit keer een rectoraal bericht dat louter dank en organisatie betreft: 1 Na drie jaar heeft Margot de Jong als secretaris van de Friezenkerk te kennen geven zich nu op andere zaken te willen richten. Zij beëindigt haar vrijwillig en geheel gratis verrichte taak vanaf...

Viering 29 oktober 2023

Celebrant: Antoine Bodar Concelebrant: Mathias Dick Diaken: Kees van Duin Orgel: Sander Harperink uit Enschede Zang: pater Johan Verschueren S.J., pater Tiemen Brouwer O.P., Zr. Lambertine Philipsen S.S.P.C.   Liturgie Lezingen, Evangelie Preek Voorbeden  ...

Viering 22 oktober 2023

Celebrant: Mgr. Ted Hoogenboom Concelebranten: Antoine Bodar, Jef van der Gucht, Mathias Dick Diaken: Kees van Duin Zang: pater Tiemen Brouwer O.P., Zr. Lambertine Philipsen S.S.P.C.   Liturgie Lezingen, Evangelie Preek (met excuses voor de geluidskwaliteit)...

Viering 15 oktober 2023

Celebrant: Antoine Bodar Orgel: pater Pierre-Paul Walraet O.S.C. Zang: pater Johan Verschueren S.J., pater Tiemen Brouwer O.P., Jacob Winter, Henk Veldhuizen uit Haren   Liturgie Lezingen, Evangelie Voorbeden Stream   1e lezing Astrid Bulte uit Ede 2e lezing...

Viering 8 oktober 2023

Celebrant: Antoine Bodar Concelebrant: Mathias Dick Diaken: Kees van Duin Orgel: Sander Evers Zang: Zr. Lambertine Philipsen S.S.P.C., pater Tiemen Brouwer O.P, Tanja Evers   Liturgie Lezingen, Evangelie Voorbeden   1e lezing Gerhard Tebbenhof 2e lezing...

Bericht van de rector 58 | Vincent van Gogh

De laatste maanden van het leven van Vincent van Gogh — van november 1889 tot en met juli 1890 — zijn afgelopen zomer aan de hand van zijn schilderijen in beeld gebracht in een tentoonstelling van het Van Gogh Museum in Amsterdam die inmiddels is...

Oecumenische gebedswake

Zaterdagmiddag 30 september vond op het Sint-Pietersplein “Together” plaats, een oecumenische gebedswake met paus Franciscus, georganiseerd door de oecumenische gemeenschap van Taizé. Deze wake gaat vooraf aan de XVIe Algemene Gewone Vergadering van de...