Iter Europaeum | Ontvangst in de Friezenkerk

Zondag 27 juni a.s. wordt het Iter Europaeum project afgesloten, onder andere met een ontvangst in de Friezenkerk. Om 12.00 uur heet de rector van de Friezenkerk, Antoine Bodar, de bezoekers welkom. Diaken Kees van Duin verzorgt een rondleiding en de Nederlandse...

Bericht van de rector 21 | Ontvangst

Niet alleen de zomer is begonnen, tevens zijn vrijwilligers van de Friezenkerk, voor zover zij konden en wilden, ontvangen in de residentie door scheidend FAO-ambassadeur Hans Hoogeveen (penningmeester, lid van de Economische Raad) en zijn echtgenote Margot de Jong...

Viering 20 juni 2021

Celebrant: Antoine Bodar Diaken: Kees van Duin Orgel: Sander Evers Zang: Zr. Elly van Dijk FDNSC, Jacob Winter, Pater Johan Verschueren S.J., Michelle Mallinger   Liturgie Lezingen, evangelie Preek Voorbeden jaar XIIB Koor 1e lezing Joan Rijks 2e lezing Gerhard...

Bericht van de rector 20 | Dante Alighieri (IV)

In het midden-gedeelte van zijn Dante-encycliek toont paus Franciscus het meest zichzelf in de lessen die hij aan de hand van het leven van de sommo Poeta geeft. [Dante Alighieri III] Naar eigen inzicht onverdiend verbannen uit Florence in 1302 blijft Dante —...

Bericht van de Rector 19 | Vertolking van het Sacrum

In hoeverre spiegelen de kunsten, ontstaan in een bepaalde periode, terug die tijd van toen? En wat zeggen de kunsten van heden over ons? De gestroomlijnde automobielen, de strakke architectuur, de oor-beschadigende popconcerten, de zelden communicerende beeldende...

Viering 13 juni 2021

Celebrant: Antoine Bodar Concelebrant: Roderick van Attekum Zang: Zr. Elly van Dijk FDNSC, Jacob Winter Orgel: Sander Evers   Liturgie Lezingen, Evangelie Preek Voorbeden jaar XIB   1e lezing Gerhard Tebbenhof Zang Zr. Elly van Dijk FDNSC, Jacob Winter 2e...

Viering 6 juni 2021

Celebrant: Antoine Bodar Concelebrant: pater Tiemen Brouwer O.P. Diaken: Kees van Duin Orgel: Sander Evers Zang: Zr. Elly van Dijk FDNSC, pater Johan Verschueren S.J., Jacob Winter   Liturgie Lezingen, Evangelie Voorbeden Sacramentsdag B   Na de viering...

Viering 30 mei 2021

Celebrant: rector Orgel: Sander Evers Zang: Zr. Elly van Dijk FDNSC, Jacob Winter, Daan van der Schaft   Liturgie Drievuldigheidszondag Lezingen, Evangelie Voorbeden Drievuldigheidszondag   Eerste lezing Gerhard Tebbenhof Tweede lezing Joan Rijks Voorbeden...

Viering 23 mei 2021

Celebrant: rector Orgel: Sander Evers Zang: Zr. Elly van Dijk FDNSC, Jacob Winter, Daan van der Schaft   Liturgie Pinksteren Lezingen, evangelie Pinksteren Preek Voorbeden Pinksteren Eerste lezing Gerhard Tebbenhof Zr. Elly van Dijk, Jacob Winter, Sander Evers en...

Bericht van de rector 18 | Judas Iskariot

I Tussen Hemelvaart en Pinksteren  verwachten de elf over gebleven apostelen samen met Maria en anderen in de bovenzaal van het Laatste Avondmaal de komst van de Heilige Geest. Daar wordt gewag gemaakt van de gewezen apostel Judas Iskariot die nu vervangen wordt om...

Viering 16 mei 2021

Celebrant: Antoine Bodar Orgel: Sander Evers Zang: Zr. Elly van Dijk, Daan van der Schaft   Liturgie Pasen 7B Lezingen, Evangelie Preek Voorbeden Pasen VIIB Orgel Sander Evers Zang Zr. Elly van Dijk en Daan van der Schaft 1e lezing Kirsten Kristiansen 2e lezing...

Oecumenische Vesperdienst 13 mei 2021

HEMELVAARTVESPER 2021 Andere jaren vierden we het feest van Hemelvaart op de laatste zondag vóór Pinksteren, zoals in de Italiaanse Kerk gebruikelijk. Dit jaar besloot rector Antoine het feest op de eigenlijk dag, donderdag 13 mei, te vieren, zoals gebruikelijk in...