Viering 25 december 2020

Liturgie; Celebranten, vrijwilligers; Lezingen, Evangelie; Voorbeden Kerstmis; Preek Antoine Bodar 1e lezing Hans Hoogeveen Tweede lezing Sam van Hensbergen Organist E.P. Pierre-Paul Walraet en zangers Jacob Winter en E.P. Tiemen Brouwer Voorbeden Claudia...

Bericht van de rector 1

I De avond van de vigilie van het hoogfeest van Kerstmis 2020 was al vallend, een diepe stilte omringde reeds de wereld en Gods Zoon in het eeuwige heden van de liturgie maakte zich op van Zijn majesteitelijke troon in de hemel af te dalen naar de aarde om Zich onder...

Woord van dank voor Mgr. Hurkmans

Namens de betrokkenen bij de Friezenkerk — vrijwilligers en bezoekers, pelgrims en toeristen — danken wij Monseigneur Antoon Hurkmans die na zijn emeritaat als Bisschop van ‘s-Hertogenbosch naar Rome is gekomen om hier rector te zijn van de...

Antoine Bodar nieuwe rector Friezenkerk

Mgr. van den Hende maakte op 24 december 2020 bekend dat het Vicariaat Rome op voordracht van de Nederlandse bisschoppenconferentie Antoine Bodar heeft benoemd tot nieuwe rector van de Friezenkerk. Bodar volgt daarmee Mgr. Hurkmans op die sinds zijn emeritaat als...

Afscheidswoord Mgr. Hurkmans

Alle betrokkenen bij de Friezenkerk Al meer dan een jaar geleden kwam ik tweemaal na elkaar in Rome in een ziekenhuis terecht. Voor mij was dat een signaal dat ik echt op rust moest gaan. Dit heb ik aan monseigneur van den Hende laten weten. De Corona maakte de tijd...

Bericht van de rector 1

I De avond van de vigilie van het hoogfeest van Kerstmis 2020 was al vallend, een diepe stilte omringde reeds de wereld en Gods Zoon in het eeuwige heden van de liturgie maakte zich op van Zijn majesteitelijke troon in de hemel af te dalen naar de aarde om Zich onder...

Viering 20 december 2020 Advent IV

Liturgie; Celebranten, vrijwilligers; Lezingen, Evangelie; Voorbeden; Preek Antoine Bodar Organist E.P. Pierre-Paul Walraet 1e lezing René van Hees Zangers Jacob Winter en E.P. Johan Verschueren S.J. 2e lezing Gerhard Tebbenhof Voorbeden Teresa Murkens Acoliet Antonio...

Viering 13 december 2020

Liturgie; Celebranten, vrijwilligers; Lezingen, Evangelie; Voorbeden;   1e lezing Pater Guido Gockel M.H.M. Zangers Pater Tiemen Brouwer, Jacob Winter 2e lezing Gerhard Tebbenhof Voorbeden Teresa Murkens Organist Pater Pierre-Paul...

Viering 29 november

Liturgie; Celebranten, vrijwilligers; Lezingen, Evangelie; Voorbeden; Preek 1e lezing Kirsten Kristiansen 2e lezing E.P. Guido Gockel Voorbeden Teresa...

Viering 22 november 2020

Liturgie; Celebranten, vrijwilligers; Lezingen, Evangelie; Voorbeden;   1e lezing René van Hees 2e lezing E.P. Guido Gockel M.H.M. Organist Pierre-Paul Walraet Voorbeden Teresa Murkens Zanger Jacob Winter...