• Celebrant: Antoine Bodar
  • Concelebranten: Mgr Dirk Smet, rector Belgisch College, Rolf Wagenaar uit Groningen
  • Diaken: Kees van Duin
  • Orgel: Sander Evers
  • Zang: Lambertine Philipsen S.S.P.C.

 

 

Foto’s Teresa Murkens