• Celebrant: Antoine Bodar
  • Diaken: Kees van Duin
  • Orgel: Christina Bonacker
  • Zang: pater Tiemen Brouwer O.P.