• Celebrant: pater Johan Verschueren S.J.
  • Diaken: Kees van Duin
  • Orgel: Sander Evers
  • Zang: Zr. Lambertine Philipsen S.S.P.C.

 

 

Foto’s Teresa Murkens