• Celebrant: Mgr. Ted Hoogenboom
  • Concelebranten: Antoine Bodar, Jef van der Gucht, Mathias Dick
  • Diaken: Kees van Duin
  • Zang: pater Tiemen Brouwer O.P., Zr. Lambertine Philipsen S.S.P.C.

 

 

Foto’s Teresa Murkens