MAAR OUDE BEZEMS?

Nagenoeg niets heeft de kleine gemeenschap van Nederlandstalige Romeinen in de Friezenkerk — behoudens het delen van het geloof — gemeen met de wereld omvattende gemeenschap aan de overzijde in de Petrus-basiliek, waarvan zij overigens tevens deel uitmaakt. De verhouding is die van kleiner dan de mug en groter dan de olifant. Wij zijn ‘de buurman van de paus’ (naar een woord van Martinus Muskens) en dat danken we aan het gebruik van de kleine kerk bovenaan de trap op extra-territoriaal terrein van het Vaticaan. Niettemin is er ook overeenkomst tussen de reus en de dwerg. En dat betreft een nieuwe paus en een nieuwe rector. Niet alles blijft gelijk het was, hetwelk we juist bij de jongste wisseling van pontificaat in 2013  aan de overkant te duidelijker hebben kunnen vaststellen.

‘Nieuwe bezems vegen schoon’, zegt het spreekwoord. In de Friezenkerk valt dit gezegde letterlijk te nemen. Schoonmaken, opruimen, wassen. Dat is allemaal dringend nodig.
‘Waar de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.’  Hoewel ik geen muizen heb aangetroffen maar des te meer tafels en tafeltjes, begrijpt eenieder dat dit de toestand van onze kerk is, aangezien niemand echt verantwoordelijkheid voor het geheel kon nemen in wat heet het ‘rectorloze’ tijdperk.
‘Maar oude bezems kennen alle hoeken en gaten’, vervolgt het spreekwoord.
Mijn verweer als nieuwe bezem zo te spreken jegens oude bezems rechtvaardig ik zo: Al sinds 1998 kom ik in deze kerk als inwoner van Rome en voordien als bezoeker tot in de tijd van Mgr Muskens terug.

In deze corona-tijd kunnen we elkaar van gezicht tot gezicht niet spreken in gezamenlijkheid. Niettemin zou ik daarom niet willen wachten nog enige veranderingen door te voeren. Ik noemde eerder al orgelspel of zang vóór de Heilige Mis op zondag in plaats historische uitleg die elders plaats vindt. Daaraan voeg ik deze zaken toe:

1
Wie collecteert, wil dan die persoon het mandje met offergeld niet langer voor het altaar zetten? Onze Lieve Heer weet wel hoe gul wij zijn; dat behoeft niet nog eens extra gedemonstreerd te worden door het altaar te ontsieren.

2
Voorbeden kunnen wisselend door kerkgangers worden gezegd, zoals dat bij de twee lezingen ook gebeurt.

3
In de gedachteniskapel zijn de doodsberichten (tot nu toe bij Maria in de kerk) gevoegd bij de kruisjes. Iedereen kan daar terecht na de zondagse viering. Vóór de viering is de sacristie als plaats van voorbereiding in stilte niet toegankelijk.

Dank zij de vrijwilligers kan de Friezenkerk functioneren. Daarom zoeken we het aantal uit te breiden — mede door contacten met Nederlands Praatcafé, Nederlandse Vereniging, Nederlandse School, Koninklijk Nederlands Interuniversitair Instituut, Nederlandse gidsen. Voorts met het Belgische College, Campo Santo en Santa Maria dell’Anima.
Weet iemand een persoon die vrjwilliger zou willen worden, meldt het mij. Dank.