Liturgia
Celebranten en vrijwilligers
Lezingen en Evangelie
Homilie door E.P. Johan G.S. Verschueren
Voorbeden