Het Patroonsfeest van onze Kerk vieren we op 29 september. In Rome vereert men hem vooral omdat Hij de pest in de Middeleeuwen verdreven zou hebben. Maar men roept hem in vele noden aan. Hij strijdt tegen het kwaad en hij houdt het bij ons weg. Nu kunnen we hem vragen ons te bevrijden van al onze zorgen rond de Corona.

Als ik de foto’s op de website zie is het voor het kerkelijk leven van de Friezenkerk nodig dat er een keerpunt komt. Rome moet weer volk kunnen trekken en de kerk moet er weer kunnen zijn voor Nederlanders die Rome bezoeken. Nu liggen er nog te veel obstakels op de weg naar de Friezenkerk.

Veel heeft te maken met de Corona, maar niet alles. Iedere organisatie, ook iedere kerk, vraagt om vernieuwing. Niet voor niets zegt men dat de kerk altijd moet hervormen. Dit geldt niet alleen voor het pauselijk bestuur. Dat geldt ook voor bisdommen en hun kerken. Naar ik hoop zal de nieuwe rector de ruimte en de tijd nemen om de tekenen van de tijd van Na de Corona te verstaan en te duiden. En van daar uit het kerkelijk leven dusdanig te ordenen dat vele mensen de ervaring op doen dat zij er niet alleen voor staan, maar dat God met hen is. In de engelen is God met ons. Dus de Patroon die wij hebben is echt wel eigentijds.

Laat ik afsluiten met de Broederschap, waarmee wij de kerk delen, te feliciteren met Michael.

Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk in Rome
ahurkmans@bisdomdenbosch.nl

page1image62671488