Liturgie
Celebranten en vrijwilligers
Lezingen en Evangelie
Preek door E.P. Nacho Verga
Voorbede