Door het sacrament van het heilig Doopsel te ontvangen treedt men toe tot de Kerk. Onze naam verbindt men in de doop met de namen van God. Met de Vader, de Zoon en met de Heilige Geest. Het overstromen van het water symboliseert dat we in de doop sterven en verrijzen met Christus. We staan op als een nieuwe mens. Als een kind van God. Als lidmaat van de Kerk. In het sacrament van het heilig Vormsel komt de heilige Geest in ons tot leven. Hij verlicht ons. Geeft wijsheid en inzicht. Maakt sterk. Geeft kracht. Hij bindt ons aan God en aan elkaar. Hij sticht gemeenschap. De Eucharistie vormt ons stap voor stap om naar Christus toe te gaan. We worden Christen. Lijken op Christus. Zijn lichaam, dat we in de Eucharistie nuttigen, vormt ons lichaam om tot Zijn Lichaam. Zijn Lichaam is ook de Kerk. Christus nodigt ons uit tot zijn Kerk dat Zijn Lichaam is. In het sacrament van het huwelijk vinden wij de zin van ons bestaan in de kleinste en intiemste cel van menselijk samenleven. Man en vrouw wijzen naar Christus en de Kerk. Het gezin is ook een huiskerk. Door thuis te zijn in de kerk, in het huwelijk, kunnen mensen oorspronkelijk meebouwen aan de samenleving. Met geloof, met hoop en met liefde. Die goddelijke bronnen van leven zijn.

De gelovigen, de Kerk zijn in hun leven afhankelijk van het dienstwerk van de priesters. De priester geeft zijn leven voor de gelovigen, voor de Kerk. De ‘macht’ die Hij heeft is voor zijn dienstwerk ten behoeve van de Kerk. Dit geldt evenzo voor de paus en de bisschoppen.

Het is mooi dat er in Rome twee priesters zijn gewijd die een band hebben met de Friezenkerk. Esko Kissboat en Nacho Vergara. Als rector feliciteer ik hen beiden heel hartelijk mede namens de hele gemeenschap van de Friezenkerk. Dat jullie de tekenen van deze tijd goed mogen verstaan. Opdat jullie op een nieuwe wijze kunnen evangeliseren. Meer dan ooit zul je naar de mensen toe moeten gaan. Zie om naar de gezinnen. Geef hen liefde vanuit de Kerk.

Een heel bijzonder moment is het dat Pater Tiemen viert dat hij 50 jaar priester is. Dit wordt 27 september in de Friezenkerk gevierd. Er zal grote vreugde zijn. Ook grote dankbaarheid. Al vele jaren is hij op meerdere wijzen dienstbaarheid in de gemeenschap van de Friezenkerk. Uiterlijk, maar heel vaak ook stil, in het verborgen. Altijd is hij op zoek naar dat wat goed is voor de gemeenschap. Ook voor hem een wel gemeende felicitatie. Hartelijk gefeliciteerd en een mooi feest.

Bisschop Hurkmans
Rector
ahurkmans@bisdomdenbosch.nl