Liturgie
Celebranten en vrijwilligers
Lezingen en Evangelie
Openingswoord door E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C.
Preek door E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C.
Voorbeden