Liturgie
Celebranten en vrijwilligers
Inleidend woord door E.H. Kees van Duin
Lezingen en Evangelie
Preek door E.H. Kees van Duin
Voorbeden