De komende generaties beginnen aan hun school- of studietijd. Met veel verwachtingen, goede moed en Hier en daar wat twijfel. Je ziet ze zich met massa’s bewegen in het openbaar vervoer en door het verkeer. Als je er even bij stilstaat dan denk je: ‘wat een belangrijke tijd in hun leven maken zij door.’ De jaren waarin jongeren hun vorming ontvangen zijn letterlijk van levensbelang.

Wat zouden wij hen toe kunnen wensen? Misschien, wat zouden wij hen toe kunnen bidden? Op de eerste plaats wens ik iedere scholier en iedere student toe dat hij of zij één of meerdere leraren of leraressen treft die ontdekt/ontdekken wat de scholier aan talenten en capaciteiten meedraagt. Een pedagoog heeft de roeping de ‘leerling’ te vormen tot de mens die in hem of haar nog verscholen zit. Dit vraagt om zonder pretenties, zonder welke vorm van eigen belang ook, bij te dragen aan de ontwikkeling van de jonge man of vrouw. Ontwikkeling vraagt om gekend te worden; vraagt om eenrelatie. In die relatie moet de bijdrage die de ‘leerlingen’ leveren zwaar gewaardeerd worden. Hun inbreng is wezenlijk.

Verder zou ik jonge mensen van nu toewensen dat zij mensen treffen die kunnen getuigen van hun gelovig zijn. Je toevertrouwen aan God. Weten dat Hij ziet wat je eens mag zijn. Dat God je helpt te worden wie je bent. Weten dat je fouten mag maken en dat je nieuwe kansen krijgt; te horen krijgt dat je met God kunt praten.

Het mooiste wat je de jongeren van nu toewenst zijn ouders die er voor hen zijn. Die de weg met hen meegaan. Ouders die de kunst verstaan om indirect leiding te geven. Die niet wegkijken als er problemen zijn. En die tegelijk die problemen niet groter maken dan ze zijn, maar ze weten op te lossen zonder ze expliciet te benoemen. Breekt nooit het hart van je kind. Zet nooit de relatie op scherp. Kinderen lijken heel wat mans, maar vaak zijn ze machteloos zeker in problematische situaties

Inderdaad. Deze septembermaand zet mij ertoe aan extra te bidden voor de jongeren die gevormd worden. Voor hun ouders en voor allen die werken aan de scholen en vorminstituties. We zijn samen verantwoordelijk voor hun en onze toekomst.

Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk in Rome
ahurkmans@bisdomdenbosch.nl

page1image53839168