In 2017 kwamen wij al wandelend/pelgrimerend in Rome aan. Een tocht in etappes, verdeeld over enkele jaren. De start was Amsterdam, ons eindpunt de pauselijke aartsbasiliek van Sint-Jan van Lateranen, de oudste van de pauselijke basilieken in Rome. Voor onze oorkonde hadden we o.a. de keus tussen de Sint-Pietersbasiliek en de Friezenkerk. We kozen voor de Kerk der Friezen. Het kleinschalige, het Nederlandse, sprak ons aan.

Kleintje Pils

Als protestanten hadden we de afgelopen pelgrimsjaren al voldoende katholieke geuren opgesnoven om zonder schroom aan te schuiven in de zondagse eredienst van 15 oktober 2017. De dag ervoor hadden we al uitgebreid kennisgemaakt toen we onze oorkonde kwamen aanvragen.
De dienst was extra feestelijk omdat de Tilburg University haar 10-jarig jubileum vierde. Aartsbisschop Eijk was er speciaal voor uit Utrecht gekomen. Dat ook het orkest Kleintje Pils vrolijke noten over ons heen goot was een ware verrassing. Wij protestanten zijn inmiddels wel wat meer gewend dan alleen een orgel, maar een dweilorkest in de kerk, dat maken we niet vaak mee.

Zegen van de aartsbisschop

We ontvingen met nog een aantal pelgrims onze oorkonde en de zegen van de aartsbisschop. We waren beduusd en onder de indruk.
Het enthousiasme en de belangstelling voor onze tocht was hartverwarmend. En als wij nou de eersten en de enigen waren die uit Nederland kwamen lopen… Wekelijks worden de pelgrims hier hartelijk verwelkomd.

Bewondering voor kleine gemeenschap

Het was ook fijn om weer eens een preek in het Nederlands te horen en met Nederlanders te spreken die naast je in de bank zitten.
“Goedemorgen, bent u ook een pelgrim? Hoe bent u gelopen? Gelopen? We zijn met het vliegtuig gekomen.” O ja, pelgrimeren doen katholieken ook met gebruik van openbaar vervoer. Waren we even vergeten.
Door de gesprekken op zaterdag en zondag kregen we steeds meer bewondering hoe een kleine gemeenschap zich staande weet te houden. Nee, niet even snel op de fiets naar de kerk. Van heinde en ver komt men om de vieringen en andere activiteiten voor te bereiden en te organiseren.

Daarom werden wij donateur

We begrepen dat met bewondering alleen de Friezenkerk niet in stand gehouden kan worden. Reden voor ons om donateur en vriend(in) van de Friezenkerk te worden en zo ook de band vast te houden die we daar in 2017 gesmeed hebben.

PS. In 2018 deden we deze pelgrimstocht ook nog eens per tandem. Toen was ons eindpunt de Sint-Pietersbasiliek. Ook daar kregen we een oorkonde. Het gevoel om op heilige grond te lopen was indrukwekkend. Dat de oorkonde hier een Testimonium Peregrinationis Peractae ad Limina Petri heet is mooi, maar de persoonlijke ontmoeting in de Friezenkerk blijft ons het meest bij.

Bart en Hanneke uit De Bilt.

Word ook vriend van de Friezenkerk