HEMELVAARTVESPER 2021

Andere jaren vierden we het feest van Hemelvaart op de laatste zondag vóór Pinksteren, zoals in de Italiaanse Kerk gebruikelijk. Dit jaar besloot rector Antoine het feest op de eigenlijk dag, donderdag 13 mei, te vieren, zoals gebruikelijk in Vaticaanstad, maar ook in eigen land. Om 10.30 u. was er dan ook een Eucharistieviering, waarin Don Roderick van Attekum voorging. In de avond om 19.00 u., zoals in andere jaren, was er de Oecumenische Vesperdienst, verzorgd door de Oecumenische Steungroep. De celebrant van de ochtendviering kwam opnieuw naar de Friezenkerk om ook in de Vesperdienst de Overweging te verzorgen. Hij bracht naar voren dat Hemelvaart betekent, dat Jezus plaats neemt aan de rechterhand van zijn Vader, een plaats van eer en belangrijkheid, zoals al in het Oude Testament te vinden is en zoals b.v. bij de troonrede te zien is, wanneer koningin Maxima deze plaats laat innemen door haar echtgenoot-koning. De vraag die de predikant ieder voorlegde was: welke plaats neemt Jezus in jouw leven in, een éérste plaats, of ‘laat je Hem links liggen’?  Hij wees nog op het verheugende feit, dat Hemelvaart gelijkelijk door Protestanten en Katholieken wordt gevierd.

De psalmen en liederen in de Viering waren genomen uit het Protestantse liedboek. Pater Tiemen Brouwer verzorgde het inleidend woord, wijzend op de hoop die het vaccin geeft, maar “laat voor ons nog belangrijker de hoop op God zijn, die zijn volk nabij wil zijn!” De korte schriftlezing, genomen uit de Eerste brief van Petrus werd voorgelezen door Dhr. Joan Rijks. Mevr. Hennie Della Manna sprak de Voorbeden uit, waaronder een bede ter beëindiging van de pandemie. In de vrije intenties werd God gevraagd Teresa in zijn liefde op te nemen, moeder van oud-Steungroeplid Anna Cioffarelli, schoonmoeder van Steungroeplid Albert Kappers, twee dagen eerder gestorven. Een tweede vrije bede was voor de talloze scholieren, die in moeilijk omstandigheden hun examens moeten doen: om wijsheid en inzicht. Pater Pierre-paul Walraet begeleidde de samenzang aan het orgel. Voorzangers van de zondagsviering waren gekomen om de zang te versterken.

Met het zingen van het gebedskoeplet uit het Wilhelmus eindigde de dienst en ging ieder zijns weegs.