We hebben afscheid genomen van onze penningmeester Mr. André van Amelsvoort die na een lidmaatschap van bijna twintig jaar het bestuur van de Vrienden heeft verlaten. Hij is steeds een belangrijke kracht in het bestuur geweest, door zijn financiële deskundigheid en door zijn scherpe geest als jurist. Maar bovenal werd hij gedreven door zijn persoonlijke verbondenheid met de Kerk der Friezen, eerst samen met zijn vrouw Mariëtte (overleden in 2009), en daarna met zijn vrouw Josée. Talloze malen heeft hij in Rome het Willibrordcentrum terzijde gestaan met zijn goede raad. Wij danken hem voor zijn toewijding als penningmeester, zijn kundige en kritische inbreng in onze beraadslagingen, en vooral voor zijn engagement als ware vriend van de Friezenkerk.

Zijn plaats wordt ingenomen door Jorrit Volkers. Bovendien hebben we Peter Kuipers, directeur van de KRO-NCRV mogen verwelkomen als nieuw bestuurslid namens de omroep.

“Friezenkerk is een stukje Friese, historische cultuur in Rome en dus meer dan waard om in stand te houden.”

In gesprek met beide heren blijkt dat ze enthousiast zijn over hun nieuwe functie. “De Friezenkerk is een stukje Friese, historische cultuur in Rome en dus meer dan waard om in stand te houden”, zo vertelt Volkers ons. “Het geeft de lange binding aan tussen Rome en Friesland en is voor mensen van alle gezindten die Rome bezoeken een rustpunt om na te denken en tot zichzelf te komen. Graag zet ik me hiervoor in.”

We wensen Jorrit Volkers en Peter Kuipers veel succes in hun nieuwe functie.