Liturgie;

Celebranten, vrijwilligers, gasten;

Lezingen en Evangelie;

Voorbeden;

Inleidend woord

Preek

slotwoord