Lithurgie;

Celebranten;

Lezingen – Evangelie;

Voorbeden;

Inleiding en Preek Diaken Kees van Duin;