• Celebrant: Antoine Bodar
  • Orgel: pater Pierre-Paul Walraet
  • Zang: zr. Elly van Dijk, Jacob Winter

 

  • Liturgie
  • Lezingen, Evangelie
  • Voorbeden
  • Preek

    Foto’s Margot de Jong