Sinds 24 december 2020 is Antoine Bodar in functie getreden als rector van de Friezenkerk in Rome. Gevraagd door bisschop Van den Hende vervult hij in deze functie, zoals hij zelf zegt, zijn plicht. Naast zijn plicht als ‘Cappellanus Neerlandicus’, zielzorger voor de Nederlanders in Rome die dat willen, is hij nu ook pastoor in deze pelgrimskerk.

Samen eucharistie vieren

Bodar kent de Friezenkerk al sinds eind jaren 90 en ging regelmatig voor in de vieringen. Hij wil zorgen dat de Friezenkerk ook zeker een ruimte blijft waar Nederlanders elkaar kunnen ontmoeten. Bodar: “Maar voor mij is het in eerste instantie een kerk. Het is overigens geen Nederlandse kerk van ons,” zo benadrukt Bodar, “de kerk is eigendom van het Vaticaan, wordt gedeeld met de broederschap en soms is het een overloop voor groepen uit de Sint-Pieter. Wij mogen als Nederlanders deze kerk gebruiken en hierbij staan voor mij de zondagse eucharistievieringen voorop. Ik vervul graag mijn priesterlijke taken om daarmee de mensen dichter bij God te brengen. Natuurlijk wil ik ook de oecumene bevorderen, lezingen geven of in gesprek gaan met pelgrims en samen een kop koffie drinken, als dat straks weer mag, maar dan wel ná de viering.”

“Ik wil zorgen dat de Friezenkerk ook zeker een ruimte blijft waar Nederlanders elkaar kunnen ontmoeten”

Gemeenschap opbouwen

Bij gebrek aan pelgrims en Nederlandse toeristen in deze coronatijd is Bodar momenteel vooral orde op zaken aan het stellen. Bodar: “De gemeenschap van de Friezenkerk moet opnieuw opgebouwd worden. In de rectorloze periode is deze gemeenschap sterk afgenomen. Op dit moment zijn er, ook door de coronarestricties, op de zondagen maar zo’n tien personen die de viering bijwonen. Men moet veel reizen, soms is het code rood en dan weer oranje. Hierdoor is het maar een kleine groep op dit moment. Ik verwacht dat dit wel weer zal toenemen.”

Wensen

Het liefste zou Bodar de kerk wat vaker open willen hebben, maar daar zijn dan wel een of twee vrijwilligers voor nodig die de sleutel hebben en als koster of gastheer/gastvrouw aanwezig zijn. Bodar: “Ik heb een verzoek gedaan aan de Vrienden van de Friezenkerk om dit financieel te ondersteunen, zodat een vrijwilligersvergoeding mogelijk is. De financiering van nieuwe trapleuningen is ons door de Vrienden al toegezegd. Heel fijn, want zo zorgen we ervoor dat de ouderen zonder vallen de trap op kunnen lopen naar de Friezenkerk.”

“Graag raad ik mensen aan om, zo gauw het weer kan, zich te komen laven aan de bron van de wereldkerk”

Nederlandse saamhorigheid

Bodar: “Graag raad ik mensen aan om, zo gauw het weer kan, zich te komen laven aan de bron van de wereldkerk door naar het centrum, naar Rome te komen. En als u dan een bezoek brengt aan het graf van Petrus en Paulus en aan de paus, komt u dan ook naar boven, de trap op naar de Friezenkerk. Deze kent ook een lange traditie van de Friezen, de Frisoni. Het zal u bemoedigen. Bovendien zorgt het voor saamhorigheid met de Nederlanders die hier wonen en met de mensen die pelgrimeren.”

Friezenkerk opnieuw op de kaart

“Het is van belang om de Friezenkerk te ondersteunen”, benadrukt Bodar. “De kerk moet opnieuw op de kaart worden gezet, niet alleen door de coronatijd, maar ook omdat het vanuit Rome een tijdje stil is geweest. Samenwerking van ons en van de Vrienden met de KRO-NCRV voor nieuwe tv-uitzendingen in juli en oktober is hierbij belangrijk. Dit zijn activiteiten die nodig zijn om de Friezenkerk weer zichtbaar te maken en in stand te houden en waar ik me graag voor inzet.”

José Sluiter

Wilt u ook de Friezenkerk ondersteunen? Scan de QR code hieronder en maak uw gift over. Elk bedrag is welkom!

Bij voorbaat dank!

WORD VRIEND VAN DE FRIEZENKERK