Steun de vrienden structureel

Dank u wel dat u de Vrienden van de Friezenkerk structureel wilt steunen. Door middel van onderstaand formulier kunt u aangeven hoeveel u per jaar wilt doneren. 

Extra voordeel met een periodieke schenking
Uw belastingvoordeel is groot wanneer een schenking wordt verdeeld over tenminste vijf kalenderjaren. Deze periodieke schenking krijgt dan de vorm van een lijfrente die wordt vastgelegd in een notariële akte. Gedurende vijf jaar achtereen dient minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag te worden geschonken. Bij een periodieke schenking is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (zonder drempel of maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De hoogte van de belastingaftrek is afhankelijk van het belastbaar inkomen en kan oplopen tot 52%. Is uw schenking minimaal 1% en maximaal 10% van het verzamelinkomen (met een minimum van € 60), dan is uw gift volledig fiscaal aftrekbaar. 

  • Wij geven de voorkeur aan automatische incasso om onszelf en u werk te besparen. Daarvoor is uw handtekening nodig.

    Wanneer u heeft aangegeven dat u akkoord gaat met automatische incasso, dan ontvangt u van ons een mail met als bijlage een toestemmingsformulier om uit te printen. U ondertekent dit en mailt een scan daarvan terug, of u verzendt het ondertekende toestemmingsformulier per post retour.

  • 0,00 €