Steun de vrienden structureel

Dank u wel dat u de Vrienden van de Friezenkerk structureel wilt steunen. Door middel van onderstaand formulier kunt u aangeven hoeveel u per jaar wilt doneren. 

Extra voordeel met een periodieke schenking
Uw belastingvoordeel is groot wanneer een schenking wordt verdeeld over tenminste vijf kalenderjaren. Deze periodieke schenking krijgt dan de vorm van een lijfrente die wordt vastgelegd in een notariële akte. Gedurende vijf jaar achtereen dient minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag te worden geschonken. Bij een periodieke schenking is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (zonder drempel of maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De hoogte van de belastingaftrek is afhankelijk van het belastbaar inkomen en kan oplopen tot 52%. Is uw schenking minimaal 1% en maximaal 10% van het verzamelinkomen (met een minimum van € 60), dan is uw gift volledig fiscaal aftrekbaar. Als u dit formulier invult en naar ons opstuurt (Stichting “Vrienden van de Friezenkerk’ Antwoordnummer 515, 7400VB Deventer), dan zorgen wij voor de ontbrekende gegevens en ontvangt u het formulier per post retour. 

  • Wij geven de voorkeur aan automatische incasso om onszelf en u werk te besparen.

    Daarvoor is een door u ingevuld machtigingsformulier nodig dat u hier kunt downloaden. Als u dit naar ons opstuurt (Stichting "Vrienden van de Friezenkerk' Antwoordnummer 515, 7400VB Deventer), dan zorgen wij voor de ontbrekende gegevens en ontvangt u het formulier per post retour.

  • € 0,00