Terwijl alle Italianen hard aan het werk zijn, verzamelen op donderdag 30 mei 2019 om 19 uur een twintigtal Nederlanders zich in de Friezenkerk voor een vesperviering ter gelegenheid van de Hemelvaart van Jezus Christus. De oecumenische werkgroep van de Friezenkerk organiseert elk jaar dit moment van zang, gebed en overdenking om stil te staan bij de Hemelvaart van onze Heer.

 

Dit jaar was de voorganger pater Guido Gockel en organist Pierre-Paul Walraet. In zijn overweging stond pater Gockel stil bij het neerdalen (descend) van de Heilige Geest op het moment van de doop en het volgen van de Vader en de Heilige Geest die voert tot de Hemelvaart (ascend).  De Hemelvaart kan helpen om dit leven en het lijden, de dingen waarom we bezorgd zijn, te aanvaarden en Hem te volgen en de geestelijke strijd aan te gaan en om goed te zijn, in vertrouwen en geloof. We worden gevraagd om Hem te volgen, zodat onze “descend” in dit leven, een “ascend” kan worden. God zegt “Ik ben bij u alle dagen en vrees niet daarom het lijden.”

Na het zingen van het Wilhelmus was er voor iedereen koffie met heerlijke cake. Er waren meerdere gasten uit Nederland waaronder een echtpaar uit Zeeland en vier mensen die in 27 etappes uit Nederland waren komen fietsen. De etappes waren precies dezelfde die de vader van één fietsers in 1933 had gevolgd. Een heel bijzondere tour en van onze diaken Kees van Duin kregen zij elk een oorkonde voor deze pelgrimsreis.