Talloze Nederlandse pelgrims en toeristen bezoeken met voldoening de Friezenkerk. Omdat de kerk oud is, behoeft zij echter voortdurend onderhoud. En daarvoor is geld nodig. Ook voor de goede voortgang van het liturgisch gebeuren en voor pastorale en andere initiatieven kunnen wij uw bijdrage goed gebruiken.

U kunt de Friezenkerk in Rome rechtstreeks steunen met een donatie. Uw donatie is aftrekbaar van de belasting omdat we ANBI-status hebben.

Dit zijn onze bankgegevens:

  • IBAN: NL05 INGB 0008 3459 07
    t.n.v. R.K. Instelling Friezenkerk Rome