Steun de Friezenkerk

Talloze Nederlandse pelgrims en toeristen bezoeken met voldoening de Friezenkerk. Omdat de kerk oud is, behoeft zij voortdurend onderhoud. En daarvoor is geld nodig. Ook voor de goede voortgang van het liturgisch gebeuren en voor pastorale en andere initiatieven kunnen wij uw bijdrage goed gebruiken.

U kunt de Friezenkerk in Rome rechtstreeks steunen met een donatie. Uw donatie is aftrekbaar van de belasting omdat we ANBI-status hebben.

Dit zijn onze Italiaanse bankgegevens:

 • BIC: BPCVIT2S
  IBAN: IT37G0521603225000000000993 (9 nullen achter elkaar!)
  t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
  Bank: Credito Valtellinese Artigiano

Dit zijn onze Nederlandse bankgegevens:

 • IBAN: NL05INGB0008345907
  t.n.v. Stichting Willibrordcentrum Friezenkerk
  Bank: ING Bank