´t Winkeltje

In de kerk bevindt zich ook een winkeltje. Eerste deur rechts na de ingang. Vrijwilligers verkopen daar ansichtkaarten, brochures en boeken over de geschiedenis van de kerk, kinderboeken, Romegidsen, spirituele literatuur, Titus Brandsmakaarten en -teksten, etc. De opbrengst komt ten goede aan de kerk.

Restauratie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond de bijbel

Psalmen, onvergankelijke poëzie Prijs: € 4,75

’t Winkeltje is verkooppunt van een aantal boeken van de Katholieke Bijbelstichting. Er worden afzonderlijke boeken uit het Oude en Nieuwe Testament aangeboden, bijbelcommentaren, litteratuur rond het Woord van God, enz. Het boek ´Psalmen, onvergankelijke poëzie´ toont de schoonheid van het Gebedenboek van de Bijbel bij uitstek.  

 

Voor de jeugd

‘De tijdelijke dood’
Stripverhaal over de martelaren van Gorcum.

Door Geert de Sutter
2007, uitgave bisdom Rotterdam.
Prijs: € 10,00
ISBN: 978-2-930273-44-0

Op aansprekende wijze wordt in dit stripverhaal het menselijk drama verteld van de priesters en religieuzen die in Gorcum in 1572 werden opgepakt en per schuit naar Den Brielle werden vervoerd om daar in de turfschuur samen met nog enkele anderen de marteldood te sterven.
Naast het stripverhaal over de martelaren van Gorcum zijn er de kleurrijke lees- en kijkboeken van Irene Stellingwerff over Rome: “Avontuur in de Catacomben van Rome”, “Ik was in de gevechten in het Colosseum”, “In de leer bij Michelangelo”, enz.
Verder zijn er nog enkele exemplaren van de stripverhalen ‘David en zonen’ en ‘Jezus de Galileeër’.

 

Rond de kerk

De Friezenkerk bij het graf van Petrus

Dr. M.P.M. Muskens
Vijfde gewijzigde en uitgebreide druk.
Prijs: € 18,00 (exclusief verzendkosten)
ISBN 88-7621-791-6

 

Wie de boeiende eeuwenoude geschiedenis van de Friezenkerk wil bestuderen, kan het beste dit boek ter hand nemen. Mgr. Muskens schreef het in de tijd toen hij nog rector was van het Nederlands College te Rome. In dit boek beschrijft bisschop Muskens de geschiedenis van Rome, de Friezenkerk en Nederlanders in Rome. Tevens beschrijft hij de directe lijn tussen de ´Friese´ pelgrims op bedevaart bij het graf van Petrus en de plaats van de Friezenkerk. Rijk geïllustreerd.

Omdat de beschrijving van de gebeurtenissen rond de Friezenkerk loopt tot 1990 zijn in de vijfde editie twee bijlagen toegevoegd. Tiemen Brouwer o.p. beschrijft de meest markante gebeurtenissen na 1990 onder de titel ‘Voorkeursplek voor de Nederlanders in Rome’, waaronder het pausbezoek aan de kerk in 1995, het Jubileumjaar 2000, enz. De bijlage van Dr. Sander Evers heeft als titel ‘De Friezenkerk: recente ontwikkelingen’. In dit artikel zet de auteur de resultaten bijeen van de meest recente archeologische en geschiedkundige onderzoeken betreffende de kerk.

Santi Michele e Magno dei Frisoni

(Martino Muskens)
Prijs: € 13,00

Van het hierboven beschreven boek verscheen ook een Italiaanse vertaling bij dezelfde uitgever als van de Nederlandse uitgave, de Fratelli Palombi.

Leuk om uw Italiaanse vrienden eens te verrassen!

De muur van kloostermoppen in de Friezenkerk bij het graf van Petrus
De âlde friezenmuorre yn ‘e Friezene Tsjerke fan Rome

Door Loadewyk Damsma
Prijs van de brochure: € 2,00.

Loadewyk Damsma uit Joure beschrijft in het Fries (met de Nederlandse vertaling ernaast) de avonturen die hij beleefde bij het verzamelen van oude ´kloostermoppen´, bakstenen die gebruikt werden bij de bouw van middeleeuwse kerken en kloosters. Hij reisde ervoor tot in de verste uithoeken van Friesland, Groningen en andere provincies, tot in Duitsland toe.
Tevens vertelt hij hoe het idee geboren werd om van een deel van deze kloostermoppen in de Friezenkerk een ´geloofsmuur´ op te trekken, die inderdaad kort na het heilig Jaar 2000 tot stand kwam in de kapel van de Heilige Trap.
In de brochure staan de bijna 500 plaatsen en plekken vermeld, waar de stenen gevonden werden en hoe ze in de muur en in de ´archiefkast´ zijn verwerkt.

Magnus is zijn naam
door T. Brouwer o.p.
De tweede verbeterde uitgave: € 9

In 2005 schreef pater T. Brouwer o.p. een studie over “de Heilige, die de Aartsengel Michaël vergezelt als medepatroon van de Friezenkerk”, zoals de ondertitel luidt van deze brochure van 174 blz. Er is een schat aan gegevens in te vinden over de vele Magnussen, die in de Kerk als heiligen worden vereerd, over de éne Magnus, bisschop en martelaar, aan wie de Friezenkerk is toegewijd, over de Friese Magnustraditie en de geografische verspreiding van de verering van de H. Magnus van de Friezenkerk in noord-Europa en Italië. De auteur eindigt het voorwoord met de woorden: ik draag deze studie op aan de geloofsgemeenschap
rond de Friezenkerk, uit dank voor alle daar gevonden inspiratie en voor het Nederlands ‘thuis’, dat in Rome geboden wordt.

HH.Michaël en Magnus. De Friezenkerk in Rome

Tweede herziene druk 2011.
Samenstelling: Irene Stellingwerff
ISBN: 978-88-87955-42-2
Prijs: €12,00

In dit rijkgeïllustreerde boek van 72 blz. staat in kort bestek al het wetenswaardige over de Friezenkerk bijeen. De auteur loopt de kerk en bijruimtes door en blijft stilstaan bij wat bezienswaardig is. Bij elke foto staat een verklarende tekst.

Het openingwoord is verzorgd door pater Tiemen Brouwer o.p., rector van de kerk.
Dan volgt een korte geschiedenis van de kerk. Op het einde staat een levensschets van de Zalige Titus Brandsma, gevolgd door een kroniek van de gebeurtenissen vanaf 1989, het jaar dat de kerk (opnieuw) door de Nederlanders in gebruik werd genomen. Zéér de moeite waard.

Ook te verkrijgen in de Nederlandse boekhandel.

 

Pelgrim, bezoeker in Rome

Gids voor de Romepelgrims
(Centraal Comité voor het Grote Jubeljaar 2000)
Prijs: € 4,00

Een enigszins gedateerde gids, want deze werd gemaakt voor het Heilig Jaar 2000.
Vlaams-Nederlandse samenwerking bracht hem tot stand.
Toch staan er ook voor buiten het Heilig Jaar nuttige gegevens in: over de pauselijke Basilieken, Vaticaanstad, De kerk St. Juliaan van de Vlamingen, de Friezenkerk, het grafmonument van de enige Nederlandse paus Adrianus VI in de St.Maria dell´Anima, enz. Wie als pelgrim naar Rome gaat en teksten zoekt voor bezinning en gebed vindt er heel wat in deze gids.

Pelgrims in Gebed – Pelgrims in Rome
Prijs van beide boekjes samen: € 5,00

In het Heilig jaar 2000 stond een vertaling van de dubbelgids ter beschikking
´Pelgrims in gebed´, ´Pelgrims in Rome´. Deze dubbelgids in handig formaat heeft ook buiten het Heilig Jaar nog steeds zijn nut.
Het eerste boekje geeft een schat aan gebeden en overwegingen bij bezoek aan de Romeinse Basilieken en/of andere kerken bij verschillende gelegenheden.
Het tweede boekje bevat historische en artistieke beschrijvingen van de voornaamste kerken en basilieken.

Nederlandse dag – Pelgrimsboekje 7 NOVEMBER 2000
Prijs: € 1,55

Klein handzaam boekje, dat in het Heilig jaar uit kwam voor de Nederlandse Dag op 7 november. Toch overstijgt de inhoud van het boekje die ene dag. Er staan 9 wandelroutes in beschreven en 27 kerken, die op die routes werden aangedaan, op iedere route 3. De pelgrims liepen langs die routes van de St.Pieter naar de St.Jan van Lateranen. Nog steeds de moeite waard om langs een van deze uitgeschreven routes een wandeling te maken van de ene pauselijke basiliek naar de andere.

 

Geloofsverdieping

In het Winkeltje zijn enkele producten van de KRO te verkrijgen, o.a. verschillende DVD’s van de kloosterserie van Leo Feijen uit 2005 en 2006. Leo Feijen interviewt op fijnzinnige wijze Nederlandse kloosteroversten in Europa en Nederland in hun leefomgeving. Uitstekend materiaal voor bezinning en geloofsverdieping!

Geloven als werkwoord
Teksten over de oriëntatie van het bisdom Rotterdam.
2006
Prijs: € 8,00
ISBN: 90-810752-1-7

Zaden van het woord
door Zr. Maria de Anima Christi
2011
prijs: € 15

Het verhaal van de Nederlandse Arian van Eijk is wonderlijk. Tijdens haar studie

kunstgeschiedenis in Rome komt ze op 23-jarige leeftijd tot een levend geloof in God en treedt amper twee jaar later in bij de jonge Argentijnse ‘Religieuze Familie

van het Mensgeworden Woord’. Haar kloosternaam: Maria de Anima Christi.

Ze is pas 28, wanneer haar medezusters haar tot generaal-overste kiezen

en haar de wereldwijde leiding toevertrouwen. Ze maakt talloze reizen en waar ze komt, ziet ze God op vaak wonderlijke manieren aan het werk. Wat ze meemaakt verwerkt ze in de columns die ze sinds 2006 schrijft voor Katholiek Nieuwsblad.

In deze bundeling van die columns, aangevuld met haar levensverhaal, ervaar je de rijkdom en de bemoediging van Christus’ Kerk wereldwijd. Het maakt ‘Zaden van het Woord’ tot een bron van inspiratie voor allen die naar inspiratie op zoek zijn.

Onrustig is ons hart
Pleisterplaatsen voor de zoekende mens

Jos Straver C.P.
2007
Prijs: € 12,00
ISBN: 9789090218151

De Heiligverklaring van pater Karel Houben was de aanleiding tot het schrijven van dit bezinnende boekje. De auteur beschrijft eerst in kort bestek het leven van de heilige. Zijn levensloop voert hem vanuit Limburg in Nederland naar België, Engeland en Ierland. Vele jaren oefende de H. Karel in dit laatste land zijn biechtapostolaat uit, waardoor hij duizenden mensen aantrok.
In de verdere hoofdstukken wordt een band naar onze tijd getrokken: hoe te geloven nu?

Katechismus
.
Een kleine katholieke katechismus
Uitgave van de Kerk in nood, 2005
Prijs: € 8,00

 

Diversen

CD Laudate Dominum
Prijs: € 12,50

In 2010-2011 werd het antieke orgel van de kerk gerestaureerd.
Ter ondersteuning van de restauratie werd in Nederland het projectkoor opgericht o.l.v. Dhr. René Verhoeff. Het koor zong het zéér welkome bedrag van € 21.500  bijeen voor de orgelrestauratie middels concerten her en der in het land. De CD bevat religieuze muziek, voornamelijk van Nederlandse bodem, maar bijv. ook het Totus Tuus en het O Domina Nostra van de Poolse componist Henryk Gorecki. De opbrengst van de CD komt ten goede aan het jaarlijks onderhoud van het orgel.

Mensen voor mensen
Een theologie van de vrijwilliger in de kerk

Tjeu van Knippenberg
Prijs: € 5,00

In 2003 bestond het bisdom Breda 150 jaar. Dit gebeuren is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Een van de evenementen was een pelgrimstocht naar Rome met als thema: wat betekent het gedoopt te zijn? Zo´n 2000 pelgrims uit Breda hebben er aan deelgenomen. Op verzoek schreef de theoloog Tjeu Knippenberg voor dit Jubileum deze brochure. Bisschop Muskens zorgde ervoor dat alle vrijwilligers rond de Friezenkerk een exemplaar kregen. Er bleven nog een aantal exemplaren over.