Celebranten

De groep bestaat uit Nederlandse en enkele Vlaamse priesters die voor kortere of langere tijd in Rome gestationeerd zijn en die bereid zijn met grotere of minder grote regelmaat in de Friezenkerk voor te gaan in de zondagse Eucharistieviering.
Ook zijn er regelmatig celebranten uit Nederland, die al of niet met een pelgrimsgroep Rome bezoeken.

Z.E.H. Mgr. Antoon Hurkmans rector Friezenkerk

E.P. Tiemen Brouwer O.P.

E.P. André de Bleeker CICM

E.H. Antoine Bodar

E.H. Eugène Dassen

Z.E.H. Mgr. Karel Kasteel

E.H. Wouter de Paepe.

E.P. Pierrepaul Walraet  OSC.

E.H. Gabriël Quicke

E.P. Mark Rotsaert S.J.

E.P. Georges Ruyssen S.J.

E.P. André Schaminée  W.P.

- Vaste Diaken - Assistent:

E.H. Kees van Duin