Misintentie aanvragen

De weg daartoe is secretariaat@friezenkerk.nl.

Uw vrijwillige bijdrage kunt u overmaken via IBAN NL05 INGB 0008 3459 07 t.n.v. R.K. Instelling Friezenkerk Rome.