Geven ná uw leven

De Friezenkerk in stand houden als unieke plek voor ontmoetingen en inspiratie voor Nederlanders in de eeuwige stad Rome? Ook na uw overlijden kan dat.

Steeds meer mensen besluiten om (een deel van) hun nalatenschap aan een goed doel te schenken omdat ze het belangrijk vinden dat er ook na hun overlijden wordt doorgewerkt aan hun ideaal. Zo kan ook na het overlijden worden bijgedragen aan een betere wereld. Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. Stichting Vrienden van de Friezenkerk kent ook de mogelijkheid om in het testament te worden opgenomen. Onderstaand volgt een korte uitleg hoe u dat eenvoudig kunt realiseren. Het is een mooie gedachte om mee te kunnen werken aan de instandhouding en bloei van de Friezenkerk in Rome.

Er bestaan meerdere manieren om na te laten aan de Stichting Vrienden van de Friezenkerk:

1) Nalatenschap, Stichting Vrienden van de Friezenkerk, is erfgenaam:

Als (mede)erfgenaam heeft Stichting Vrienden van de Friezenkerk, alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. Stichting Vrienden van de Friezenkerk en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. In de praktijk zal Stichting Vrienden van de Friezenkerk een nalatenschap altijd ‘beneficiair’ aanvaarden zoals dat wordt genoemd. Door deze manier van aanvaarden is Stichting Vrienden van de Friezenkerk niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden die ook onderdeel van een nalatenschap kunnen zijn.

Wilt u na overlijden een gift nalaten aan Stichting Vrienden van de Friezenkerk, dan dient dat te worden vastgelegd in uw testament. U bepaalt immers zelf wie uw erfgenamen zijn. Dat kunnen personen zijn. Maar u kunt ook een goed doel – zoals Stichting Vrienden van de Friezenkerk – als (mede)erfgenaam benoemen. Maakt u géén testament en heeft u geen kinderen, dan erven uw familieleden. Zijn die er niet, dan gaat uw erfenis naar de overheid.

2) Stichting Vrienden van de Friezenkerk krijgt een legaat:

Wilt u een bepaald geldbedrag, een huis, een stuk land, een boot, sieraad of een waardevol schilderij uit uw erfenis nalaten, dan heet dat een ‘legaat’.

Wilt een legaat nalaten zoals hierboven omschreven denk dan wel eerst goed na over de emotionele waarde die het heeft, dan is het misschien beter deze na te laten aan familie of vrienden.

De ontvanger van dat legaat heet ‘legataris’. Deze is niet aansprakelijk voor eventuele schulden uit een erfenis. Als Stichting Vrienden van de Friezenkerk een legaat ontvangt, hoeft zij als goed doel door haar ANBI-status geen successierechten te betalen.

ANBI Vrienden van de Friezenkerk 

Onze stichting heeft een ANBI status en is daarmee door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dergelijke instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken.

Ook een legaat moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is het goede doel benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is de z.g. beneficiaire aanvaarding niet nodig.