Privacy Statement

Deze website (www.vriendenvandefriezenkerk.nl) is onderdeel van Friezenkerk in Rome. Voor meer informatie over De Friezenkerk verwijzen wij naar de website: www.friezenkerk.nl

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die aan ons is doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Alle gegevens aan ons verstrekt, worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Wij verwerken de gegevens die u zelf verstrekt indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een donatie, aanmelding als vriend of wanneer u contact met ons opneemt via de e-mail. Deze gegevens kunnen onder andere uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.) betreffen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening en de inhoud van onze website te verbeteren en uw donatie te verwerken. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Indien u geen prijs meer stelt op toezending door de Vrienden van de Friezenkerk van nieuwsbrieven via www.vriendenvandefriezenkerk.nl dan kunt u door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief uzelf afmelden.
Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u een bericht sturen naar friezenkerk@kroncrv.nl