Ingang Friezenkerk

Glasetsen

Bij binnenkomst ziet u op de glazen pui etsen die zijn ontworpen door beeldend kunstenaar Krien Clevis.

Op de deurpanelen staan de symbolen van de Heiligen Michaël en Magnus afgebeeld, aan wie de kerk is toegewijd. Ze zijn vrij vertaald naar de stucwerkafbeeldingen, die in de kerk te vinden zijn en bij de grote restauratie in de 18de eeuw werden vervaardigd.

Krien Clevis

Beeldend kunstenaar Krien Clevis  (Goirle, NL, 1960, gepromoveerd in de kunsten in 17 oktober 2013) heeft ook verschillende andere werken in de Friezenkerk op haar naam staan. Zij heeft zich in het schilderij van Johannes Vermeer en in de stucwerkafbeeldingen van Magnus en Michaël verdiept. Vervolgens heeft zij  de verschillende afbeeldingen en technieken op artistieke wijze vertaald naar het nieuwe materiaal, deels op glas.

Op de afbeelding van de aartsengel Michaël zijn bliksemschichten te zien, een schild in het midden met in het centrum het ‘oog van God’. Van de medepatroon van de kerk, de Heilige Magnus, bisschop-martelaar uit de 3de eeuw, zijn bisschopsmijter, -staf en palmtak (teken van martelaarschap) weergegeven. Op de glasplaat boven de deur bevindt zich de derde ets met een fragment van het schilderij van Johannes Vermeer (1632-1675) ‘Allegorie van het geloof’. 

Vermeer heeft dit schilderij (114.3 x 88.9 cm) tegen het einde van zijn leven gemaakt. In een Hollands interieur, zoals we dit zo goed kennen van zijn andere schilderwerken, heeft hij de symbolen van het katholieke geloof bijeen gezet. Vermoedelijk werd het schilderij geschilderd voor de Jezuïetenstatie van Delft, waar hij vlakbij woonde. Uit het schilderij zijn in de ets op de glazen pui de Eucharistische symbolen uitgelicht. Deze  zijn rechts op het schilderij te vinden: de kelk, het boek (Bijbel of Altaar missaal), kruisbeeld met corpus en een doornenkroon aan de voet van het kruis. De vrouw, die met haar linkerarm op de tafel leunt, beeldt het geloof uit. Verlangend kijkt zij omhoog naar een transparante glazen bol, die van het plafond naar beneden hangt, en de ‘goddelijke sfeer’ voorstelt. Haar rechtervoet heeft zij op een wereldbol gezet ten teken, dat zij de wereld achter zich wil laten om slechts op zoek te gaan naar het hemelse. Op de typisch Hollandse plavuizenvloer ligt de appel van Adam en Eva, met een beet er uit. Eveneens de slang, door een steen (Christus) verpletterd. Op de achtergrond een schilderij van Jacob Jordaens, die de kruisiging voorstelt met Maria en Johannes onder het kruis.

 

Stenen archief

Jarenlang verzamelde de Fries Loadewyk Damsma stenen van verdwenen middeleeuwse abdijen en kerken in Friesland. Daarmee werd de kloostermoppenmuur (middeleeuwse bakstenen) in de Geloofskapel bij de Heilige Trap opgemetseld met aan de voorzijde een replica van O.L. Vrouw van Sevenwouden (Bolsward).

Er bleven echter nog vele stenen over. Deze zijn verzameld in een aparte kast (archief) in de hal. Zowel de stenen van de kloostermoppenmuur als die in de archiefkast zijn gecatalogiseerd. Van iedere steen is de herkomst bekend. In verschillende uitgaven over de kerk, die in ’t Winkeltje te krijgen zijn, is de catalogus opgenomen.
De stenen herinneren aan kloosters, abdijen, kerken en kapellen, die ooit in Friesland of andere gebieden van Nederland en Duitsland gestaan hebben of nog staan. Zij roepen het geloof in herinnering van degenen, die er gewoond hebben of nog wonen, meestal religieuzen. Hun geloofsgetuigenis kan ons nu nog inspireren.

Steen uit Brielle

Bij zijn bezoek op donderdag 6 juni 2013 aan de Bedevaartskerk van Brielle werd een bijzondere steen, gevonden in de bodem rond de Kerk in Brielle, aan de rector van de Friezenkerk aangeboden. De steen is afkomstig uit het St. Elizabethklooster, dat ooit in het gehucht Rugge heeft gestaan. In de turfschuur van dit klooster werden op 9 juli 1572 de 19 martelaren van Gorkum door de geuzen mishandeld, gemarteld en uiteindelijk opgehangen. De steen maakt onderdeel uit van het Stenen archief (zie hierboven) van de Friezenkerk.