O.L.V van Sevenwouden

Verslag van de Zegening van de nieuwe kroontjes aan het eind van de Eucharistieviering op 21-8-2016

Introductie op de zegening van de Kroontjes voor het beeld van; ONZE LIEVE VROUW VAN SEVENWOUDEN.
Gesproken door de rector:

Het beeld dat daar staat opgesteld is het beeld van Onze Lieve Vrouw van Sevenwouden. Het is een getrouwe kopie van het origineel, dat te vinden is in de Franciscuskerk in Bolsward (Fr). Het wordt wel de Friese Madonna genoemd. Het was Mgr. Muskens, – die indertijd er zo voor geijverd heeft, dat deze kerk weer door de Nederlanders gebruikt zou kunnen worden, – die er ook voor zorgde, dat deze copy van de Friese Madonna hier in de kerk kwam. Normaal staat het beeld altijd in de Heilige Trapkapel.

Ooit had het beeld ook kroontjes. Logisch: ons geloof zegt: Maria is in de hemel opgenomen én gekroond. Zo wordt gebeden in het rozenkransgebed. Maar op een goede dag waren die kroontjes verdwenen, gestolen. Het werd tijd om het beeld van nieuwe kroontjes te voorzien. Via deze website is er een sponsoractie gehouden. Binnen de kortst mogelijke tijd, was het bedrag bijeen om tot het aanschaffen van de twee kroontjes over te gaan.

Er was zelfs nog geld over. Dat kunnen we besteden voor de bloemen, waarin het beeld zal worden gezet, wanneer het, bij gelegenheid van het Mariaal Jubileum, dat op 8 oktober gehouden gaat worden, in een processie naar het St. Pietersplein zal worden meegedragen, samen met andere Madonnabeelden uit de verschillende migrantenkerken, die Rome rijk is.

Vandaag is het een geschikte dag om tot de zegening van de kroontjes over te gaan omdat juist morgen 22 augustus, een week na het feest van ‘Maria ten Hemelopneming’, de kerk het feest viert van ‘kroning van Maria in de hemel’.

Mgr. Hurkmans, mag ik u vragen in het zegengebed voor te gaan.

Mgr.  Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
A.  En schenk ons uw heil.

Rector:
Schriftwoord:  Er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw,
bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar
hoofd een kroon van twaalf sterren.  (Apok. 12,1)

Mgr. Laat ons bidden   (moment stilte)

Gezegend zijt Gij, o Vader,
Bron en oorsprong van iedere zegening.
Zie in uw goedheid neer op uw volk hier bijeen.

Zegen de koninklijke kronen, die hier zijn gebracht om te plaatsen op de beeltenis van Maria, zetel van wijsheid, en van Christus, gezeten op haar moederlijke schoot.
Hiermee willen we de Heer Jezus erkennen als koning van het universum en de Maagd Maria eren als koningin en moeder van alle gelovigen.
Maak dat wij, die hun voorbeeld willen volgen, ons toewijden aan uw dienst en ons bereid verklaren elkaar steeds in liefde te dienen.
Door Christus onze Heer.

AMEN

Het beeld wordt gekroond.