Friezenkerk Rome | Santi Michele E Magno | Borgo Santo Spirito  21  00193 Roma

 

Welkom in de Friezenkerk

 

De Friezenkerk - zo genoemd naar de kustbewoners van eertijds die leefden van Duinkerken tot Dantzig - is gelegen aan de voet van de Sint Pieter in Rome. Het is vooral een pelgrimskerk maar tevens een thuiskerk voor in Rome wonende Nederlandstaligen.

De stichting Vrienden van de Friezenkerk steunt vanuit Nederland dit bedehuis, toegewijd aan de aartsengel Michael en de betrekkelijk onbekende bisschop Magnus.

 

 

Bericht van de rector 7

ASWOENSDAG

Memento, homo, quia pulvis es, (Bedenk, mens, dat ge stof zijt,) et in pulverem reverteris (en tot stof wederkeert.)
Met deze vermaning stuurde God eertijds Adam en Eva na de zondeval weg uit het paradijs (Gn 3,19): ‘In het zweet zult gij werken voor uw brood, tot ge terugkeert naar de grond, waaruit gij zijt genomen; gij zijt stof en tot stof keert gij terug.’

Lees meer

Deze week in de Friezenkerk

Een actueel overzicht van de openingstijden en activiteiten van de Friezenkerk vindt u hier.

Nieuws uit de Friezenkerk

Antoine Bodar nieuwe rector Friezenkerk

Mgr. van den Hende maakte op 24 december 2020 bekend dat het Vicariaat Rome op voordracht van de Nederlandse bisschoppenconferentie Antoine Bodar heeft benoemd tot nieuwe rector van de Friezenkerk. Bodar volgt daarmee Mgr. Hurkmans op die sinds zijn emeritaat als...

Afscheidswoord Mgr. Hurkmans

Alle betrokkenen bij de Friezenkerk Al meer dan een jaar geleden kwam ik tweemaal na elkaar in Rome in een ziekenhuis terecht. Voor mij was dat een signaal dat ik echt op rust moest gaan. Dit heb ik aan monseigneur van den Hende laten weten. De Corona maakte de tijd...

Zondag 7 november 2020

Beste vrijwilligers, vrienden en belangstellenden van de Frtiezenkerk, Op deze tweede zondag in november was de Friezenkerk al vroeg open. Om 8 uur viert het Aartsbroederschap van het HH.Sacrament van de Sint Pieter in Vaticaanstad de H.Mis (in het Italiaans) gevolgd...

 

 

Word donateur van de Friezenkerk

Een bezoek aan de Friezenkerk is voor veel Nederlanders een hoogtepunt van hun verblijf in Rome.  Wilt u betrokken blijven bij deze bijzondere kerk in Rome? Wordt dan donateur van de Friezenkerk. Als donateur van de Friezenkerk levert u een bijdrage aan de instandhouding van deze Nederlandse kerk in Rome als plaats van bezinning en ontmoeting. U kunt de Friezenkerk in Rome rechtstreeks steunen of via de Vrienden van de Friezenkerk in Nederland.