Uitnodiging

Op 31 maart vieren wij in de Friezenkerk een bijzonder jubileum. Diaken Kees van Duin is twaalfeneenhalfjaar geleden door Mgr. Muskens tot diaken gewijd. Hij was vanaf het begin, al bijna dertig jaar, actief betrokken bij de Friezenkerk. Waarvan twaalfeneenhalfjaar als diaken. In de Hoogmis op 31 maart vieren we dit. De jubilaris zal de… Continue reading Uitnodiging

Rector Friezenkerk Mgr. Antoon Hurkmans.

Op deze pagina van de website van de Friezenkerk mag ik, emeritus bisschop mgr. Antoon Hurkmans, me aan u voorstellen.Opgegroeid in een groot Brabants gezin, werd ik in 1979 priester gewijd. Ik werd pastoor in Waalwijk, rector van het seminarie, vicaris-generaal en bisschop van het bisdom ”s-Hertogenbosch.Op zes november zal ik aantreden als de nieuwe… Continue reading Rector Friezenkerk Mgr. Antoon Hurkmans.