De Week van gebed voor eenheid 2024 staat in het teken van het thema “Heb God lief… en je naaste als jezelf”. De oecumenische steungroep van de Friezenkerk in Rome nodigt u in dat kader uit voor een Vesperdienst op 20 januari 19.00 uur in de Friezenkerk. Aansluitend vindt een groepsgesprek plaats over het thema van de Bidweek. Gastspreker is ds. Lieuwe de Jong.

Op zondag 21 januari bent u van harte welkom bij de Eucharistieviering om 10.30 uur, eveneens in de Friezenkerk. Hoofdcelebrant is pater Tiemen Brouwer