Aan alle bij de Friezenkerk betrokkenen.

Op verzoek van Hans Hoogeveen heeft hij per 1 januari jongst leden zijn taak als penningmeester van de Friezenkerk en daarmee als lid van de Raad voor Economische Aangelegenheden neergelegd. Wij danken de heer Hoogeveen ook in dit algemene bericht voor zijn inspanningen ten behoeve van de Friezenkerk.

Inmiddels hebben wij Kasper Donners bereid gevonden Hans Hoogeveen als penningmeester op te volgen. Onder onze dank heeft de heer Donners per 12 maart jongst leden deze taak op zich genomen.
Met ingang van die datum is Kasper Donners tevens toegetreden tot de Raad voor Economische Aangelegenheden van de Friezenkerk.
Ook Sander Evers hebben wij bereid gevonden per 16 maart tot genoemde raad toe te treden. Hij zal nauw samenwerken met de penningmeester die in Nederland woont.

Beiden zijn inmiddels formeel tot hun taken benoemd.

Rome, 18 maart 2024,

Antoine Bodar, rector van de Friezenkerk.