Het is aandoenlijk de eerste verjaardag van een kind mee te maken.

Het leven vieren is een belangrijke zaak. Het heeft te maken met er tijd voor te nemen. Het samen brengen van mensen is daarbij van belang. Het is goed er tijd aan te geven. Het mag wat kosten. Thuis
vieren is mooi.

Maar soms mag ook iets op een hoger plan getild worden. De kerk en vieren horen nog altijd dicht bij elkaar. Als er iets te vieren is heb je heel vanzelfsprekend het besef dat je dit  niet aan jezelf te danken hebt. Aan je medemensen, ja, maar ook aan God. Hij bewaart je in het leven en Hij behoedt je.

God is er ook in moeilijke tijden. Na het sterven van een dierbare vieren we zijn of haar leven. We zoeken naar God en vragen om leven voorbij de dood. De woorden die gesproken worden bij het vieren van het leven in allerlei omstandigheden zijn belangrijk. Zij geven zin aan het vieren. Het gaat om meer dan om eten, om drinken en om meer dan muziek. Leven dat gevierd wordt krijgt hiermee ook zin, het vieren geeft de kracht om verder te gaan. Het is ook mogelijk de vergeving van fouten te vieren. Het is het herstellen van het leven. Voor christenen zijn de dragende feesten de menswording van Jezus. Hij komt als God onder ons menselijk leven, opdat wij met Hem als mensen Goddelijk kunnen leven.

Mens en God horen samen. God laat de mens, de wereld niet alleen. Kerstmis. Een feest om naar te kijken. Franciscus van Assisi bouwde de eerste kerststal. Niet voor de emotie, maar opdat mensen de zin van de menswording zouden pakken, de diepe waarheid dat God bij de mensen willen wonen en dat Hij wil dat de mensen bij Hem thuis zijn. Hoeveel mensen trekken rond Kerstmis niet van kribbe naar kribbe? Als je de kinderen ziet kijken weet je waarom. Verder de feesten rond Zijn sterven en verrijzen. Hij maakt de mens vrij van het kwaad en opent voor hen de weg naar het paradijselijk leven. Het vieren van de verrijzenis verandert nu al ons leven.Er is hoop. Ook het Pinksterfeest sluit daarop aan. De heilige Geest is op tal van manieren in ons aan het werk om ons te laten delen in het volle leven.

Vieren is leven. Geen feesten voorbij laten gaan.Ieder feest voegt iets toe aan ons kleurrijk leven.