Zalig Pasen, voor u allen, nog eens een Zalig Pasen. De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Geef het door aan elkaar en wees blij!

Op het Sint-Pietersplein gloriëren in hun prachtige en stijlvolle kleuren de Nederlandse bloemen. Zij zingen de hele wereld een paasgroet toe. Een visitekaartje vooral voor de bloementelers, maar ook voor de kunstenaars die hun producten zo weten te presenteren dat ze optimaal tot hun recht komen. In feite is het een visitekaartje voor iedere Nederlander en voor het land als geheel. We laten ons op ons paasbest zien aan heel de wereld. Woorden kunnen veel zeggen, maar tekenen horen erbij. Als een jonge man honderden keren tegen zijn liefje heeft gezegd Ik houd van jou, dan wil dat liefje daarvan een teken zien, ze wacht op een mooie bos bloemen.

Mag ik met u even stilstaan bij de liturgie in de Paasnacht? Wij vieren in deze nacht de Paaswake. Het is een wakker blijven en van het stil opnemen van het Paasmysterie. Een groot geheim heeft zich voltrokken. Jezus, gestorven en begraven, Hij is niet in de dood gebleven. Hij is met een verheerlijkt lichaam verrezen. Jezus is na zijn dood en opstanding dezelfde als toen Hij onder ons was (zijn wonden blijven zichtbaar) en tegelijk is Hij helemaal anders. (Hij komt met zijn verheerlijkte Lichaam binnen door gesloten deuren.) De liturgie van de Paasnacht is wel de rijkste en mooiste van heel het liturgisch jaar. Wij vieren de verrijzenis met een lichtritus aan het begin. Met het binnenkomen van de paaskaars komt de verrezen Heer in ons midden. Daarna proberen wij de verrijzenis te begrijpen door uitgebreid te luisteren naar maximaal negen lezingen uit de Bijbel. God spreekt tot ons. In deze nacht komt de Bijbel in heel zijn rijkdom aan bod. We luisteren naar het boek Genesis, naar onze oergeschiedenis, naar het scheppingsverhaal, over Abraham en Isaac wordt in het perspectief van Pasen. We lezen over de uittocht uit Egypte. Het volk gaat door de rode zee naar het beloofde land. Uit de wijsheidsliteratuur klinkt de belofte van het nieuwe Jeruzalem. Profeten verkondigen wat zich in deze nacht voltrekt. Ezechiël spreekt er over dat God de mens een nieuw hart zal geven en dat de heilige Geest in Hem zal wonen. Als hoogtepunt klinkt het Evangelie. Een Engel zegt tot de vrouwen die Jezus zijn lijk wilden verzorgen: ‘Wat zoekt ge de levende bij de doden, Hij is niet hier. Hij is verrezen.’ Paulus sprak reeds over dit geheim vanuit de wijze waarop dit leefde in de jonge Kerk. Hieruit blijkt dat in de katholieke traditie de Bijbel wel degelijk een funderende rol heeft in het geloof. Heel de liturgie is overigens getekend door de Bijbelse
verkondiging. Vervolgens nemen we dit geheimvol geloofsmysterie in ons op door te vieren dat wij gedoopt zijn. In de doop zijn wij met Christus begraven en opgestaan. Plechtig belijden we ons geloof en we vernieuwen onze doopbeloften. Tenslotte mondt de viering uit in een intense viering van dank rond het altaar. Gods grootheid, barmhartigheid en goedheid zingen we uit. Met brood en beker stellen we het sterven en verrijzen van onze Heer tegenwoordig en als wij eten van het brood en drinken uit de beker maken wij ons een met zijn sterven en verrijzen. We gaan het nieuwe leven wat Christus bracht leven. In de liturgie is er een perfecte eenheid tussen Woord en Teken. Het gaat immers om een nieuw leven dat wij met Christus mogen delen. Het weerklinkt in de dienst van het Woord. We zien de verrezen Heer in de Paaskaars. We delen in zijn sterven en verrijzen van de Heer bij het herdenken van de doop. In de Eucharistie is Christus Zelf tegenwoordig. Hij geeft ons zijn Lichaam. gestorven en verrezen, onder de gedaante van brood.

Bisschop Antoon Hurkmans Rector van de Friezenkerk in Rome ahurkmans@bisdomdenbosch.nl

De week die nu volgt is het octaaf van Pasen. Dit wil zeggen acht dagen blijven we Pasen vieren.