In de Kerk stelt men het gezin voor als de ideale plaats waar kinderen geboren worden en opgroeien. Naar mijn bevinding is dat ook zo. Maar tegelijk moeten we er onze ogen niet voor sluiten dat veel kinderen niet bij hun vader en moeder geboren worden en niet bij hen opgroeien. Er zijn nogal wat leefgemeenschappen die daar niet makkelijk mee om kunnen gaan. Kinderen die misschien al niet zo een makkelijk vertrekpunt hebben, krijgen dan ook nog een minder veilige omgeving waarin ze opgroeien. Ze worden bekeken, voorbij gelopen, geminacht, als zielig bestempeld en ga zo maar door. Hiervan moet men zeggen dat de Kerk, dat God dat niet wil. Ieder kind, hoe dan ook ter wereld gekomen, heeft recht op een liefdevolle leefomgeving. En als die er niet was, zouden we er in Kerk en samenleving voor moeten zorgen dat die er alsnog komt. Je moet opgroeien in een omgeving waar je zondermeer bemind bent. Wel te verstaan moet het om een liefde gaan die op de ander gericht is. Belangeloos.

Jakob, een van de drie Aartsvaders van het Joodse volk, had twaalf zonen. Hij kreeg ze bij vier verschillende vrouwen. Twee zussen waren zijn vrouwen en daarnaast had hij nog twee bijvrouwen. Ook was er nog een dochter. Het leven van Jakob, van zijn vrouwen, van zijn bijvrouwen, van zijn kinderen en van de andere mensen om hem heen was niet eenvoudig. Je zou kunnen zeggen een zeer ingewikkeld samengesteld gezin. Toch was het dat niet. Jakob leefde in een familie die tegelijk een clan was. De kernfamilie met zijn slaven en slavinnen, vreemdelingen die aansluiting vonden, vormde een nomadenvolk. Zij trokken rond met hun vee en woonden in tenten die telkens weer afgebroken en opgezet werden.

God heeft die twaalf zonen van Jakob gekozen om de fundamenten te zijn van Gods uitverkoren Volk. Zij liggen ten grondslag aan de twaalf stammen van Israel. De naam van het volk, maar ook de naam die Jakob kreeg na het gevecht met ‘God’. Jozef is misschien de meest gekende zoon. Benjamin is, net als Jezus, geboren in Bethlehem. Met Jozef begon de tocht van het volk naar Egypte.

Bisschop Antoon Hurkmans

Rector van de Friezenkerk in Rome

ahurkmans@bisdomdenbosch.nl