In de Friezenkerk ontmoet ik, geheel onverwacht, heel wat mensen. Maar vaak zie ik ook uit naar ontmoetingen. Mensen maken afspraken en doen Rome aan op grote momenten in hun leven. Bruiloften worden hier gevierd, en men komt naar Rome voor het sacrament van het H. Vormsel. Zo zie ik nu uit naar de komst van Ingeborg van den Hoven-Vogelpoel die met haar man, Arjan van den Hoven, op 21 juli in onze kerk opgenomen worden in de Katholieke Kerk. Ze hebben een lange weg afgelegd. Met veel mensen gesproken. Ze zijn in het geloof onderricht. Zo groeide langzaam het verlangen om opgenomen te worden in de Rooms Katholieke Kerk. Tijdens de Eucharistie, die om 10.30 uur begint, belijden ze met ons het geloof, ontvangen ze in het vormsel de heilige Geest en zullen met ons de heilige communie ontvangen. Daar zie ik naar uit. Zij geven aan mij een getuigenis van de kracht en de schoonheid van het geloof. Met hen kan ik opnieuw weer heel sterk ervaren dat wij een gemeenschap zijn, broeders en zusters. We horen bij de familie van God. Dit vieren, in het Nederlands, dicht bij het graf van Petrus, is een unieke uitdrukking van een unieke stap.

 

Bisschop Hurkmans

Rector