15 december 3e advent

22 december 4e advent

24 december Kerstnacht

25 december Eerste Kerstdag

26 december Tweede Kerstdag

27 december St. Jan Evangelist

29 december Feest van de H.

1 januari Nieuwjaar

Al deze feesten zetten we bij elkaar in een programma. We denken aan Sint Jan de Doper. Hij roept op tot bekering. Hij is een en al verwijzing naar Die komen gaat. Wachten in soberheid. Afzien van alles wat bijkomstig is om in de Messias het volle leven te verwachten. Wat zou onze wereld er anders uitzien als het gaat om het milieu, om gelijke ontwikkelingskansen, om rechtvaardigheid en vrede, als wij ons niet zouden verliezen in bijkomstigheden, maar ook zouden leven naar de kernwaarden. Onze boeren zijn een onderdeel van een samenleving met een bepaalde levensstijl. Als we die boeren nu terzijde schuiven voor het stikstofprobleem dan lijkt me dat een schijnoplossing. We moeten allemaal naar een andere levensstijl. Maar dit kan weer niet. Ja, de economische groei is toch heilig. Om zulke problemen te doorbreken heb je profeten nodig. Op 22 december vier ik, in de zondagsviering zoals we die gewend zijn, mijn Veertigjarig Priesterfeest. Het doet me terugdenken aan mijn eerste gesprek over het priesterschap met mijn ouders. Mijn moeder was er stil van. Ze kon niets zeggen. Ze dacht waarschijnlijk dat me veel eenzaamheid zou wachten. En daarom zei ze: ‘maar jonge toch’. Mijn vader was resoluter. Hij zei: ‘als je maar een goede priester wordt.’ Met grote dankbaarheid vier ik priester te mogen zijn. Priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch, in dienst van de Kerk, van de gelovigen en van het Lichaam dat de Kerk ook is en waarvan Christus het hoofd is. In de Kerstnacht en op Kerstdag vieren wij dat Gods Zoon is mens geworden, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, de moeder van God. Een keerpunt in de mensengeschiedenis na de schepping begint hier de herschepping. In Christus Verrijzenis is het eindpunt reeds zichtbaar. Om te groeien naar het eindpunt als Jezus Christus eens zal wederkomen om alles aan zijn oordeel te onderwerpen, is er nog de tijd van de Kerk. Om mensen op te nemen in dit nieuwe leven en hen in te voegen in het Rijk van God. God komt naar de wereld en door de Kerk van God wordt de wereld weer thuisgebracht bij God. Kerstmis is een groot feest. Als we het ieder jaar vieren is ons leven waarschijnlijk nog te kort om de hoogte en de diepte van dit feest te kunnen pakken. Het gaat over de wereld. Over het leven van gewone mensen. De wereld, die gewone mensen, wil God naar zich toe halen. Dat maakt het Feest van de H. Familie zo mooi. Het is tegelijk heel gewoon en heel bijzonder. Ook uw gezin, uw leven, wil God aanraken. Hij wil u betrekken, als missionarissen in zijn heilswerk. Ook de gedoopten zijn geroepen. Dat is niet het voorrecht van priesters, diakens of religieuzen. Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.

Bisschop Antoon Hurkmans

Rector van de Friezenkerk in Rome

ahurkmans@bisdomdenbosch.nl