Afgelopen zondag, 22 december heeft Bisschop Hurkmans, rector van de Friezenkerk, zijn 40 jarig Priesterschap gevierd. In aanwezigheid van vrienden, pelgrims, vrijwilligers en het bestuur sprak Mgr Hurkmans zijn grote dankbaarheid uit voor de 40 jaar dat hij priester heeft mogen zijn, heeft mogen dopen, vormen, huwelijken maar ook heeft moeten begraven. Hij heeft zijn priesterschap vol overgave, inspiratie en geestelijke kracht gedaan. Hij was daarmee een voorbeeld voor velen. Hij sprak zijn vurige wens uit dat in de toekomst meer mensen tot dit prachtige en mooie ambt worden geroepen.

 

Aan het eind van de mis werd een brief voorgelezen namens de voorzitter van de Rooms-Katholieke Bisschoppen conferentie:

”Veertig jaar geleden, op 22 December 1979, werd u in ‘s-Hertogenbosch tot priester gewijd. Inmiddels bent u sinds 2016 emeritus-bisschop van het bisdom Den Bosch. Als emeritus-bisschop stelde u zich beschikbaar om rector te zijn voor de Nederlandse katholieken en pelgrims in Rome. In de kerk van de Friezen viert u nu in Rome de veertigste verjaardag van uw priesterwijding. Uw wijdingsdag van destijds valt dit jaar precies op een zondag. Bij gelegenheid van de viering van uw priesterjubileum, wil ik u vanuit Nederland namens de Nederlandse bisschoppenconferentie van harte feliciteren en u verzekeren van onze verbondenheid in gebed. Het is in ons katholiek geloof van grote betekenis dat de Heilige Geest in al die jaren van uw dienstwerk op expliciete wijze naar voren komt. Op specifieke wijze ontving u in het sacrament van de wijding de sterkte van de heilige Geest om uw dienstwerk als priester te kunnen volbrengen. Als bisschop koos u het motto: in virtute Spiritus Sancti, en u liet daarmee zien dat u uw gelovige inzet bewust beleeft in kracht van de Heilige Geest. In Rome is de eeuwenoude kerk van de Friezen waarvan u de rector bent geworden, gelegen aan de Borgo Santo Spirito. Met deze brief wensen de leden van de Nederlandse bisschoppenconferentie, in kracht van diezelfde Geest uw broeders in het bisschopsambt en verenigd in gebed, u van harte Gods zegen toe voor de tijd die komt, waarin u zich in Christus’ Naam naar vermogen wilt blijven inzetten als herder, priester en leraar.”

Aldus Mgr van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppen conferentie.

 

Ook het bestuur sprak een dankwoord uit aan rector Hurkmans. Hij heeft de Kerk van de Friezen weten uit te bouwen tot een prachtige en mooie pelgrimskerk voor duizenden bezoekers en pelgrims. Een uniek stukje Nederlandse Katholieke Kerk in het hartje van Rome. Daarvoor zijn we hem zeer dankbaar.

 

Na de mis brachten de aanwezigen een toast uit op de jubilaris.