In iedere kerk is het altaar het centrale punt. Het altaar symboliseert Christus. Rond Hem komen wij op de zondag samen. Het doet denken aan het graf waaruit de Heer is opgestaan na zijn kruisdood. Een afbeelding van het kruis vinden we dan ook bij ieder altaar. We gedenken in iedere Eucharistieviering rond het altaar dat Christus Zijn leven voor ons gegeven heeft. Geofferd. Het altaar is offertafel. Maar voor alles vieren we de verrijzenis, de meest revolutionaire vernieuwing door alle tijden heen. Doordat wij met Christus verbonden zijn vieren wij iedere zondag dat wij gelovigen zijn van de nieuwe gemeenschap rond de verrezen Heer. Hij stelt Zich tegenwoordig in het altaar. We buigen, we knielen voor het altaar. We omgeven het met een grote eerbied. Het is niet een tafel om even iets op te leggen. De Heiligen hebben bij uitstek laten zien dat leven in verbondenheid met Christus in de Eucharistie nieuw maakt. Zij getuigen daarvan met een leven waarin Gods tegenwoordigheid ons toestraalt. Daarom verdienen de heiligen die een bijzondere waarde hebben voor een bepaalde kerk een plaats in het altaar. Zij zijn geloofsgetuigen. Door een relikwie zijn ze ons nabij. In ieder altaar zijn relikwieën van heiligen.

Als je deelneemt aan een Eucharistieviering kun je dat met meer devotie doen als je weet wat het altaar betekent. Nu heeft ieder altaar ook nog haar eigen verhaal. Zeker dat van de Friezenkerk. Daar vertel ik u de komende week meer over.

Bisschop Antoon Hurkmans

Rector van de Friezenkerk in Rome

ahurkmans@bisdomdenbosch.nl