Wat is dat voor een woord: bekeren? In de vastentijd gebruiken we dit woord in de kerk heel gemakkelijk. Bekeren heeft te maken met je omkeren, een andere positie innemen, een juiste richting kiezen, je zintuig dat oordeelt over goed en kwaad fijn afstellen op het goede. Kiezen voor het goede en kiezen tegen het kwaad. Je, met heel je persoon, keren naar het goede en afkeren van het kwade.

Voor mensen die vast zitten op de weg van het kwaad is het geen kleinigheid om zich te bekeren. Een andere weg te kiezen. Het vraagt inzicht in wat kwaad is en wat het doet met de mens. Het vraagt inzicht in wat goed is voor de mens zelf, voor de mensen om hem heen en voor de hele gemeenschap. Het vraagt het geloof en de kracht om te kunnen en te willen veranderen. Je om te keren op de weg die je gaat en een nieuwe weg gaan.

Een echte bekering is vaak een gebeuren met kleine en grote stappen. Met omkeren en weer terugvallen. Het is een proces van duidelijk voor ogen hebben wat goed zou zijn en dat zicht ook weer verliezen. In dit op weg zijn zit vaak zonder het direct te zien een zeer positieve groei. Begeleiding kan helpen. We kennen dat in de psychologie. Maar het bestaat ook in de kerk. Een geestelijke begeleider kan een grote hulp zijn. Het is vooral iemand die luistert. Die je teruggeeft uit je eigen verhaal welke de juiste keuzes zijn en op welke manier je die kunt maken. Hoe de nieuwe weg er voor je uit ziet. Je weet het wel, maar er is nog verwarring. Je zit verstrikt in het kwaad en je verlangt naar een nieuw leven. Hij of zij geeft je rust en vertrouwen. Niets is vreemd voor hem of haar. Een geestelijk leider helpt je je eigen keuzes te maken, je eigen weg te gaan. Niemand kan die weg voor jou gaan, je moet het zelf doen, maar er kan wel iemand een stuk met je meelopen.

Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk in Rome
ahurkmans@bisdomdenbosch.nl