Het eigenen van een christelijke bekering is dat deze niet alleen en zelfs vooral niet alleen uit jezelf opkomt. Er is iemand die roept. God staat aan de deur en hij klopt. Christus roept je op om Hem te volgen. God bedient zich van menselijke situaties en Hij kan ook mensen op onze weg sturen. Maar heel zeker spreekt God tot ons in de Bijbel. Daarin roept Hij ons. Hij geeft ons ons levensdoel. Door de Bijbel wijst Hij ons de weg naar ons thuisland. Jezus spreekt tot ons als we naar Hem luisteren in de Evangelieën. Dan is het zoeken van de goede weg makkelijker en misschien ook moeilijker. Makkelijker omdat we niet uitgeleverd zijn aan alleen onze diepste gevoelens. Moeilijker omdat he Woord van God niet altijd meteen te verstaan is. Het is ook een zoektocht. Je blijft ook zelf verantwoordelijk voor de te nemen beslissingen. Het is goed geduldig te zijn. Langzaam ga je de taal van God verstaan. Het is goed dit verstaan, dit zoeken, voor te leggen aan een geestelijk leidsman. Wat God wil past in je leven. Je leven tot nu toe is niet voor niets zo gegaan. Het is wel altijd zo dat God vraagt te breken met de zonden. Verslavingen, in welke vorm dan ook, maken je leven niet rijk, niet goed. Daar is een mens nooit toe geroepen. Dat is nooit Gods wil. Om God te verstaan moeten we leren bidden. In het gebed leren we God te verstaan. Intiem met God omgaan is bidden. In stilte. Met het lezen in de Bijbel. Door samen te bidden in de kerk. Het rozenkransgebed. In eigen woorden met God spreken. God een antwoord geven op het lezen van een stukje uit de Bijbel. Allemaal vormen van bidden. Omgaan met God. Leren verstaan wat Hij van ons wil. Een manier ook van blijvend bekeren, je telkens opnieuw afstemmen op het goede. Op de weg te gaan die God je wijst.

Als we luisteren naar God wijst Hij ons de weg. Maar God doet meer. Hij geeft ook het LICHT en de KRACHT om de weg te gaan die Hij vraagt te gaan. Dat geeft ons rust. Als dit niet het geval is ga je te vlug. Onrust is nooit een goed teken. Bij onrust moet je tijd nemen, niet veranderen. Je concentreren. Wandelen in de natuur. De onrust wegblazen, van je afschudden. Soms heb je veel tijd nodig. Zoek hulp als je er zelf niet los van komt. Onrust is niet de tijd van beslissen. Zoek op welke manier je rust vindt bij God. Leven is in beweging zijn. Maar met een basisvertrouwen. Met de zekerheid dat het goed komt. Keer je naar God. Volg de weg die God wijst. Kom in God tot rust. Vind in God zekerheid. Blijf je keren naar God. Samen met anderen in de Kerk. Persoonlijk in je diepst zelf waar God aanwezig is.

Bisschop Antoon Hurkmans

Rector van de Friezenkerk in Rome

ahurkmans@bisdomdenbosch.nl